Gå direkt till innehåll
Över 900 förslag kring miljö och klimat från Karlstads barn och elever

Pressmeddelande -

Över 900 förslag kring miljö och klimat från Karlstads barn och elever

Under dagens workshop bearbetades de över 900 förslag kring hur Karlstad kan bli en mer miljö- och klimatsmart kommun som barn och elever lämnat in under vårens arbete med Elevborgarråd för klimatet.

Förslagen bearbetades och sammanställdes till skarpa förslag som sedan presenterades för barn- och ungdomsnämndens ordförande Lina Larhult.

- Förslagen vi fått in är kloka, skarpa och visar på en hög kunskap i ämnet, men framför allt är de uppfodrande, tydliga och kräver en förändring. Eleverna har väldigt mycket kunskap i frågan! De har också understrukit hur viktigt de tycker det är att vi vuxna lyssnar på dem, inkluderar dem och att detta är något som sker på riktigt, säger hon.

Vad handlar förlagen om?

Flest förslag finns inom området transporter där eleverna på olika sätt vill göra det ekonomiskt gynnsamt att välja andra färdsätt än bilen. De vill också se renare luft, satsningar på biologisk mångfald och att naturen ska få ta plats i form av parker och grönområden. För att göra det enklare att göra rätt har de också många spännande förslag på appar och utmaningar.

Förslagen har rört både stort och smått – från gratis kollektivtrafik till mer klimatsmart mat, klädbytardagar och odling på den egna skolan. Självklart finns det också förslag om solceller på Solstadens kommunala byggnader.

Förslagen skickas vidare till beslutsfattare

Barn- och ungdomsnämnden skickar förslagen till berörda nämnder och bolag efter sitt sammanträde den 17 maj. Förslag som kommunen inte kan råda över skickas vidare till dem de berör, som till exempel Länsstyrelsen och Region Värmland.

Eleverna kommer också att göra en ceremoniell överlämning av förslagen till Kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson under Värmlands energi- och klimatdag som ordnas av Länsstyrelsen den 26 april.

- Det är helt fantastiskt att se elevernas engagemang och det ska bli jättespännande att ta del av deras förslag, säger Linda Larsson.

Förslagen kommer att redovisas digitalt på skola.karlstad.se/elevborgarrad och ställas ut i en utställning på bibliotekshuset från och med slutet av maj.

Den 24 april kommer dessutom två elever från Ilandskolan att delta i Nyhetsmorgon i TV 4 för att berätta om arbetet med Elevborgarrådet.

Först i Sverige

Karlstads kommun är först i Sverige med att starta ett Elevborgarråd för klimatet. Målet har varit att eleverna ska ta fram minst 50 skarpa förslag som ska överlämnas till beslutsfattare i kommunen. Arbetet ska också skapa framtidstro bland barn och unga i Karlstads kommun och ge dem möjlighet att påverka Karlstads kommun till en mer miljö- och klimatvänlig framtid.

Eleverna har arbetat utifrån två frågeställningar:

  • Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm? 
  • Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

För mer information kontakta:

Klara Perhamre, miljöstrateg barn- och ungdomsförvaltningen, 070 – 001 82 04

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.