Gå direkt till innehåll
Över 100 namnförförslag på gator, platser och byggnader

Pressmeddelande -

Över 100 namnförförslag på gator, platser och byggnader

Vad sägs om Majgången, Godmorgonsols väg, Min väg eller Gallvägen? Det är några av de över 100 namnförslag som kommit in under de senaste dryga två veckorna sedan formuläret för namnförslag öppnade. Nu är det upp till namnberedningen att vid behov använda namnen och för stadsbyggnadsnämnden att slutligen besluta om dem. Formuläret finns öppet och nya förslag välkomnas fortsatt.

- Det är tyvärr inte så att vi kan använda alla namnförslag, men alla sparas och när det blir aktuellt att namnge en ny gata eller liknande kan namnberedningen gå till förslagen och se om det finns något bland dem som kan passa, säger Ann Bengtsson, ledamot i namnberedningen.

  Det var för dryga två veckor sedan som formuläret för namnförslag offentliggjordes. I och med det blev det möjligt för kommuninvånarna att lämna tips på namn på nya gator, platser och byggnader. Och förslagen har strömmat in sedan dess! Bland de mer populära förslagen är Lerins gata i olika former och namn som har anknytning till Solstaden Karlstad. Lite mer unika namn är Äppelmaskens väg, som förknippas med nöjesfältet som en gång fanns i Mariebergsskogen. Ett annat klurigt förslag är Bättringsvägen som föreslås ersätta Hööksgatan. Det är idag inte aktuellt att ändra namn på befintliga gator, de namn som på det här viset har samlats in kommer istället att bilda en inspirationsbank för namngivning av nya gator när behov uppstår. Flera förslag anknyter också till Karlstad som ”kaffestad”, bland annat finns förslag på Kaffebönas gata, Lattegränd och Machiatogatan. Dessutom har ett antal kvinnliga namnförslag kommit in, till exempel Brita Sofia Hesselius (Sveriges första yrkesfotograf).

  - Det finns flera anledningar till att vi på det här viset låter kommuninvånarna komma med namnförslag. Bland annat handlar det om deltagande men vi hoppas också på att få en bredd av namn som gör namngivningsprocessen lite lättare, de namn som föreslås är värdefulla för oss. Sist men inte minst handlar det också om en ökad jämställdhet när det gäller gatu- och platsnamn, säger Anders Tallgren, (S) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

   Namn på personer, saker och växter kan bli gatunamn

   Det finns inga garantier för att de namn som nu föreslagits eller föreslås i framtiden kommer att användas. Några tips när man lämnar in ett förslag är att namnen ska vara unika i kommunen, ha en koppling till platsen genom historia, geografi eller anknyter till sol, vatten och natur. De ska också vara korrekta ur språklig synpunkt, inte vara löjliga eller frånstötande och inte vara namn på levande eller nyligen avlidna personer. När förslaget kommit in sparas det så att det kan användas när det sedan uppstår behov av att namnge en gata, plats eller byggnad. Då är det namnberedningen, som består av tre tjänstepersoner, som förbereder namnförslagen och ser till att de är passande för aktuell plats. Därefter är det stadsbyggnadsnämnden som slutligen beslutar namnet.

   Mer information:

   Anders Tallgren, (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden
   telefon: 054-540 10 45

   Ann Bengtsson, ledamot i namnberedningen
   nås främst på mejl: ann.bengtsson@karlstad.se

   Monika Martinsson, kommunikationsstrateg
   telefon: 0700-20 84 51

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner

   Kontakter

   Monika Martinsson

   Monika Martinsson

   Kommunikationsstrateg Stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 47 07

   Kommunen med den glada solen som symbol

   I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.