Gå direkt till innehåll
Margareta Friman, prorektor vid Karlstads universitet och Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Karlstads kommun skrev under förlängt avtal för samarbetet.
Margareta Friman, prorektor vid Karlstads universitet och Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Karlstads kommun skrev under förlängt avtal för samarbetet.

Pressmeddelande -

Nytt tvåårsavtal för Näktergalen Karlstad

Karlstads universitet och Karlstads kommun har tecknat ett nytt tvåårsavtal för samarbetet Näktergalen, mentorsprogrammet som syftar till social hållbarhet och att väcka grundskolelevers intresse för högre utbildning.

Näktergalen är projektet där studenter på universitetet får möjlighet att vara mentorer för elever på några av kommunens grundskolor. Syftet är att ge både elever och mentorer nya kontakter, kunskaper och erfarenheter, att öka förståelse och tolerans för olika sociala och kulturella bakgrunder och på sikt öka integrationen i samhället.

–Näktergalen är ett viktigt projekt för att främja jämlikhet, och jag är väldigt stolt över att vi förlänger samarbetet. Att för eleverna få en förebild, bekanta sig med vad det är att studera vidare, känna sig välkomna i den miljön och hitta ett stöd som kan göra det enklare att våga när det väl är dags är mycket värdefullt, säger Lina Larhult, ordförande barn- och ungdomsnämnden, Karlstads kommun.

Mentorsprogrammet Näktergalen har pågått sedan 2016 i Karlstad och totalt har över 160 studenter och nästan 470 grundskoleelever deltagit. Rekommendationen i den senaste utvärderingsrapporten är att Näktergalen fortsätter att drivas i projektform, vilket det kommer att göra.

–Näktergalen är en inspirerande och erkänd mentorsverksamhet som skapar meningsfulla möten mellan grundskolelever och studenter. Vi är glada över det nya avtalet och ser fram emot att fortsätta främja gemenskap och kunskapsutbyte genom Näktergalens verksamhet, säger Margareta Friman, prorektor vid Karlstads universitet.

I projektplanen som löper fram till 2026 definieras syftet med Näktergalen ur de inblandade parternas perspektiv:

  • Deltagande grundskoleelever ska få ökad möjlighet att skapa god självkänsla, få möta vuxna förebilder i form av studenter vid universitetet samt nya erfarenheter och kunskaper i relation till universitetsstuderande.
  • Deltagande studenter ska genom sitt mentorskap få möjlighet att vara vuxen förebild och ökad kunskap, förståelse och empati för människors olika livsvillkor, ”kunskaper som man inte kan läsa sig till” samt tillgång till nätverk med andra studenter och med kommunen.
  • Karlstads universitets syften är att verka för socialt hållbar utveckling enligt Agenda 2030-målen, fördjupa samverkan med kommunen, skolorna och studenterna, bredda rekryteringsbasen, få entreprenöriella studenter samt ökat samhällsengagemang.
  • Karlstads kommuns syften är att öka intresset för högre utbildning hos grundskoleelever, bredda möjligheterna för barn och elever inför framtida yrkesval, öka samverkan med universitetet, marknadsföra kommunen som arbetsgivare gentemot studenterna som är mentorer samt verka för socialt hållbar utveckling enligt Agenda 2030-målen.
  • Karlstad Studentkårs syften är breddad rekrytering, samhällsengagemang samt att deltagande studenter ska få arbetslivserfarenhet och ett komplement till sin universitetsutbildning som ger ”kunskaper man inte kan läsa sig till”.

Under projektperioden erbjuds elever i årskurs 6 vid Fredricelundsskolan, årskurs 7 vid Frödingskolan samt årskurs 8 vid Vålbergsskolan att delta. Mentorerna kommer att ansvara för grupper med max tre barn och mentorerna och barnen ska träffas ungefär var tredje vecka på fritiden.

Studenter som vill bli mentorer i Näktergalen kan läsa mer och anmäla sig via länken:

Projekt Näktergalen

För mer information kontakta

Karlstads kommun:
Maria Mangelin, Enhetschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun: 070-020 51 47

Karlstads universitet:
Margareta Friman, Prorektor, Karlstads universitet: 073-460 65 54

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.