Gå direkt till innehåll
Exempel på en yta som kan komma att utredas
Exempel på en yta som kan komma att utredas

Pressmeddelande -

​​Nytag om grus- och asfaltsytor för att få fler unga att röra på sig​

Många gräsytor och grus- och asfaltsplaner runt om i kommunen används sällan och är i dåligt skick. Idag fick berörda förvaltningar i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behövs för att ytorna ska användas mer. Särskilt fokus ska ligga på de som forskningen visar rör sig minst.

Teknik- och fastighetsförvaltningen förvaltar 49 aktivitetsytor runt om i våra stadsdelar och kransorter. En aktivitetsyta består idag oftast av en asfalterad, grusad eller gräsbeklädd yta och är i första hand anpassade för bollsporter. En del av dessa ytor fungerar bra och används medan andra ofta står tomma.

Därför beslutade teknik- och fastighetsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden idag att tillsammans utreda åtgärdsbehov på aktivitets- och spontanidrottsytor för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga.

- Vi vill hitta nya sätt att använda dem här ytorna som lockar de som till stor del är stillasittande idag. Med den här utredningen frågar vi oss hur gör vi det här på riktigt så att det blir en förändring som faktiskt fungerar, säger Robert Halvarsson (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Fokus på dem som rör sig minst

Endast 2 av 10 barn och ungdomar når upp till rekommendationen för fysisk aktivitet. Redan från fyra års ålder syns en skillnad mellan könen då en högre andel flickor inte når rekommendationerna jämfört med pojkar. En internkontrollutredning som togs fram av kultur- och fritidsförvaltningen under 2022, visade på att de grupper som rör sig mindre är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, barn och unga från familjer med lägre socioekonomiska förutsättningar samt flickor med utländsk bakgrund.

- Idag tillgodoser kommunen redan många av de behov som finns för att spela fotboll. Så i den här utredningen vill vi se vad vi kan göra för de som inte vill spela fotboll. På andra ställen har till exempel gjort en käpphästbana och pumptrackbanor för cykel. Kanske kan det vara intressant för fler platser eller så blir det något helt annat. Det ska bli väldigt spännande att se, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Ändrar inte det som fungerar

Självklart kommer det finnas många fotbollsplaner kvar i kommunen. De aktivitetsytor som fungerar bra idag kommer att finnas kvar och kommer inte att förändras. Utredningen syftar främst till att förändra de aktivitetsytor som står tomma och att få mer kunskap om hur ytorna ska utvecklas för att stimulera till rörelse.

För mer information kontakta:

Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, tfn 054-540 12 85

Robert Halvarsson (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tfn 054-540 80 05

Karin Pettersson, landskapsarkitekt, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 70 62

Frida Bernhardsson, strateg på kultur- och fritidsförvaltningen, tfn 054-540 25 31


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.