Gå direkt till innehåll
Uteserveringarna får öppna från och med 15 mars.
Uteserveringarna får öppna från och med 15 mars.

Pressmeddelande -

Nya och förlängda lättnader för näringslivet

Karlstads kommun förlänger och utökar några av de lättnader för upplåtelser av offentlig plats som infördes under förra året med anledning av pandemin. De förlängda och nya lättnaderna ska gälla under hela 2021.

Teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskott har fattat beslut om nya och förlängda lättnader av offentlig plats för att underlätta för näringslivet. Beslutet innebär slopad markupplåtelsetaxa, öppna uteserveringar från 15 mars och utökade möjligheter att sälja mat och glass på offentlig plats i hela Karlstads kommun. Lättnaderna beräknas motsvara omkring 1,9 miljoner kronor för teknik- och fastighetsförvaltningen.

- Vi vill göra vad vi kan för att stötta våra lokala företagare under de här tuffa tiderna som coronapandemin medfört. Vi hoppas att de nya lättnaderna kan skapa möjligheter för företagare i hela kommunen, både centralt och utanför centrum, säger Henrik Lander (C) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Uteserveringarna får öppna 15 mars-31 oktober

Uteserveringar kommer att ha möjlighet att öppna från och med 15 mars till och med sista oktober.

Lättnader för hela kommunen – inte bara centrum

Lättnaderna innebär att kommunen underlättar för näringslivet genom att erbjuda utökade möjligheter att bedriva försäljning av mat och glass på offentlig plats. Nytt för i år är att denna möjlighet ska omfatta all offentlig plats i hela kommunen och inte enbart avgränsas till Karlstads centrala stadsdelar. Gäller från och med 1 april 2021 och tills vidare.

Inga avgifter för markupplåtelse

Det har även beslutats att inga avgifter kommer att tas ut för markupplåtelse och torghandelstaxa under 2021 för uteserveringar, torghandlare, food trucks, glass- och cafévagn. Det gäller även för utsmyckning samt att ställa ut varor, trottoarpratare och liknande, utanför butiker. Ansökan görs till polisen och kommunen står för markupplåtelsen. Gäller året ut.

Lättnader sedan våren 2020

Redan under förra våren gav kommunstyrelsen samtliga nämnder i kommunen i uppdrag att undersöka vad de kunde göra för näringsidkare i Karlstad, för att mildra konsekvenserna av coronautbrottet. Teknik- och fastighetsförvaltningen kunde då erbjuda ökade möjligheter att bedriva försäljning och man lät uteserveringarna öppna tidigare än vanligt.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden
Telefon 054-540 12 78

(Stefanie Myrin, kommunikatör, 054-540 46 88)

Ämnen

Regioner