Gå direkt till innehåll
Henrik Lander och Niklas Wikström framför arbetsområdet vid Björkdungens nya lokaler.
Henrik Lander och Niklas Wikström framför arbetsområdet vid Björkdungens nya lokaler.

Pressmeddelande -

Nya lokaler för Björkdungens förskola i Väse

Nu påbörjas arbetet med att renovera och anpassa nya lokaler för Björkdungens förskola i Väse. Det blir även en ny lekvänlig utemiljö som kan användas av allmänheten kvällar och helger.

Under 2019 köpte teknik- och fastighetsförvaltningen en av fastigheterna på Väse-Lund 1:90. Byggnaden har tidigare använts som förskola, men har de senaste åren stått delvis tom och oanvänd. När lokalen är färdigrenoverad ska den ersätta de tillfälliga paviljonger som Björkdungens förskola haft sin verksamhet i de senaste åren.

- Väse är inne i en positiv utveckling och det känns bra att kommunen är med på den resan genom att rusta upp och bygga om den här byggnaden till moderna och fina förskolelokaler. Här har det varit förskola tidigare och det känns bra att kunna återanvända en befintlig lokal på det här sättet, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Tre avdelningar

Byggnaden är omkring 600 kvadratmeter och behöver totalrenoveras för att efter renoveringen ge plats åt tre avdelningar förskoleverksamhet och ett serveringskök. Två avdelningar av förskolans verksamhet kommer att inrymmas i skolan som ligger intill förskoletomten.

- Det är glädjande att vi nu kommer att få helt nyrenoverade lokaler till förskolan i Väse. Läget gör också att det inte bara kommer att bli en bra pedagogisk miljö inomhus, utan att barnen även får fina ytor att leka och röra sig på utomhus, säger Niklas Wikström (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Generös utemiljö

Det blir en väl tilltagen lekyta i anslutning till förskolan som kommer att ses över och förbättras med mycket naturmaterial. Träd och växter kommer att bidra till att skapa lekplatser och gömslen. På kvällar och helger kommer gården att kunna användas av allmänheten.

Klart i december 2021

Projektet startade under mars och beräknas vara klart i december 2021. Entreprenören som bygger åt Karlstads kommun är Rohm & co och budgeten för projektet är 16,5 miljoner.

Det här pressmeddelandet ersätter projektets spadtag med anledning av den rådande pandemin. 

Information om projektet hittar du på karlstad.se/bjorkdungen

För mer information kontakta:

Niklas Wikström (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, 054-540 12 78

Anna-Lena Ljung, avdelningschef fastighetsavdelningen, 054-540 68 38

(Stefanie Myrin, kommunikatör, 054-540 46 88)

Ämnen

Regioner

Relaterat material