Gå direkt till innehåll
Fontänen i Stadsträdgården i sommarskrud.
Fontänen i Stadsträdgården i sommarskrud.

Pressmeddelande -

Ny vattenlösning i Stadsträdgården ska spara pengar och miljö

Karlstads kommun håller just nu på att installera en cirkulationsanläggning i fontänen i Stadsträdgården. Anläggningen ska göra att vattnet i fontänen återanvänds istället för att nytt dricksvatten pumpas in. Det blir en miljösmart lösning som också kommer innebära längre kostnader för kommunen.

Arbetet började igår med anslutning av ledningar i Köpmannagatan. I nästa vecka påbörjar vi arbetena inne i Stadsträdgården och hela arbetet beräknas pågå i två till tre veckor. Det innebär bland annat att en stor betongbrunn ska grävas ner intill fontänen och att vattenledningar ska grävas ned i grusgången mellan fontän och brunnen. Brunnen är ca 1,5 meter i diameter och ca 2,5m djup. Från brunnen ska vatten cirkulera via en pump med sandfilter och UV-filter som ska rena vattnet innan det pumpas vidare till fontänen.

- Med den här lösningen och med dessa filter kommer vi att kunna använda sjövatten i framtiden istället för dricksvatten. Vi har provat det tidigare men eftersom vi inte haft någon rening så har ledningarna satts igen, berättar Marianne Fröding, samordnare på kommunens parkenhet.

Kommer spara pengar

Åtgången av vatten har inneburit stora kostnader för kommunen. På en säsong har det gått åt runt 14 000 kubikmeter vatten vilket motsvarar 1 400 fulla tankbilar. Nu är förhoppningen att det ska räcka med 10 procent av den gamla förbrukningen.

- Vi räknar med att spara runt 175 000 kr i vattenkostnader. Det är svårt att veta exakt eftersom vi inte vet hur mycket vi behöver tillföra för att ersätta det som försvinner genom avdunstning, säger Marianne Fröding.

Herrhagsparken står på tur

Så fort arbetet med att installera cirkulationsanläggningen i Stadsträdgården är klar ska samma arbete ske på Herrhagen. Även vattnet i fontänen i Herrhagsparken ska återanvändas. Den fontänen är dock mindre så där blir besparingen inte lika stor som i Stadsträdgården.

För mer information kontakta:

Marianne Fröding, samordnare, parkenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 68 90

(Annica Granlund, kommunikationsstrateg, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 68 66)

Ämnen

Regioner