Gå direkt till innehåll
Monika Bubholz (MP), teknik- och fastighetsnämndens ordförande och Robert Halvarsson (MP), kultur- och fritidsnämndens ordförande vid spadtaget för den nya scenen i kvarteret Almen.
Monika Bubholz (MP), teknik- och fastighetsnämndens ordförande och Robert Halvarsson (MP), kultur- och fritidsnämndens ordförande vid spadtaget för den nya scenen i kvarteret Almen.

Pressmeddelande -

​​Ny scen i kvarteret Almen​

Nu förbereds det för sång och kultur i kvarteret Almen. Under vecka 11 påbörjas byggnationen av ett nytt permanent scenhus på innergården vid Älvgatan 9. Under torsdagen firades byggstarten med ett första spadtag.

Det nya scenhuset ska byggas på samma plats som tidigare använts för kulturevenemang, på innergården vid Älvgatan 9. Det blir en rödmålad träbyggnad med viss stålkonstruktion. Hänsyn har tagits till de omkringliggande byggnadernas höga kulturvärden. Utformning och placering har bestämts i nära samarbete med Länsstyrelsen och Värmlands museum.

Fler besökare till Kvarteret Almen

2017 fick kultur- och fritidsnämnden ett uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheten att starta upp en publik verksamhet för att locka fler besökare till kvarteret Almen. Under tre somrar, 2017 till 2019, bedrevs en mycket uppskattad och välbesökt verksamhet i kvarteret, bland annat med konserter, utställningar och sommarteater. Under de åren har Visklubben Hallen stått för den tillfälliga scenen som blev ett positivt tillskott för kulturlivet i kvarteret Almen, och Värmlandsteatern spelade Söderkåkar under två somrar i kvarteret. Nu vill kommunen satsa på en permanent lösning.

Utökat evenemangsutbud

Med en permanent scen skapas möjligheten att utöka den uppskattade sommarverksamheten och det kommer även bli möjligt för aktiviteter och evenemang i kvarteret under andra tider på året. Scenen ska även göra det enklare för fler aktörer att ha verksamhet i kvarteret då de slipper att själva konstruera och bygga en scen.

- Förhoppningen är att den nya scenen ska höja kvaliteten och bättre passa in i kvarteret Almens speciella miljö. Och självklart att den ska locka fler till det här fina gamla området - både artister, föreningar och besökare, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Monika Bubholz (MP).

Kulturföreningar, organisationer och professionella

Tanken med scenen är att i första hand kulturföreningar i kommunen ska få tillgången till scenen, och att den ska ingå in kultur- och fritidsförvaltningens nolltaxa för stödberättigade föreningar. Möjligheten ska även finnas för andra föreningar, organisationer och det professionella kulturlivet, men då till ett uthyrningspris. Även de lokaler som finns i den intilliggande ekonomibyggnaden kommer att gå att få låna eller hyra för utställningar eller liknande evenemang. Verksamheten i kvarteret ska vara öppen för alla och helst gratis.

- Vi ser framför oss att detta blir ett uppskattat tillskott för föreningslivet. Det har varit välbesökta evenemang när det erbjudits kulturupplevelser i kvarteret, så vi ser med förväntan fram emot vilka nya spelningar och föreställningar som kommer att genomföras i Almen när den nya scenen är på plats, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Halvarsson (MP).

Tar höjd för eventuella fynd i marken

Eftersom scenen ska byggas på mark som varit orörd under väldigt lång tid, måste projektet ta hänsyn till att arkeologiska fynd kan dyka upp under arbetets gång. Värmlands museum står redo att hjälpa till om det skulle dyka upp intressanta föremål under markarbetena.

Eftersom projektet måste ta höjd för eventuella arkeologiska fynd har kultur- och fritidsförvaltningen valt att avvakta med sommarens bokningar.

- Vi ser fram emot att kunna öppna upp bokningen och kommer att göra det så snart vi har en klar bild av när scenen är klar. Men först ska vi inviga scenen med något trevligt uppträdande, vad det blir är inte bestämt än, säger Birgitta Collvin, kultursamordnare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Fakta om projektet

Arbetet påbörjas i mars och beräknas vara klart i juli 2023. Entreprenören som bygger åt Karlstads kommun är Byggteknik i Karlstad. Arkitekten som ritat byggnaden är Dan Fallquist, Cadden AB. Budgeten är 2,6 miljoner.

För mer information kontakta:

Monika Bubholz (MP), 054-540 12 85

Robert Halvarsson (MP), 054-540 80 05

Peter Jardeby, byggledare, 054-540 70 05

Birgitta Collvin, kultursamordnare, 054-540 24 38

Mimmi Bengtsson, kommunikatör, 054-540 22 62


Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.