Gå direkt till innehåll
Ny gymnasiechef på Tingvallagymnasiet

Pressmeddelande -

Ny gymnasiechef på Tingvallagymnasiet

Anne-Maj Kihlstrand blir ny gymnasiechef på Tingvallagymnasiet. Hon arbetar nu som rektor i Sydnärkes utbildningsförbund och tillträder den nya tjänsten 1 februari 2019.

Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning har rekryterat Anne-Maj Kihlstrand som ny gymnasiechef på Tingvallagymnasiet. Hon har tolv års erfarenhet som skolledare, varav tio år som rektor. 

Anne-Maj Kihlstrand arbetar nu som rektor i Sydnärkes utbildningsförbund. Den 1 februari 2019 tillträder hon tjänsten som gymnasiechef på Tingvallagymnasiet. 

- Jag ser med nyfikenhet och spänning fram emot mitt nya uppdrag som gymnasiechef och min önskan och förhoppning är att vi alla, som arbetar på skolan, tillsammans ska finna vägar för att ge eleverna bästa möjliga utbildning. Det är för mig viktigt att vi i skolan arbetar med det uppdrag vi har enligt de nationella styrdokumenten samt utifrån de lokala politiska målen. Vi ska alltid ha eleven i fokus, säger Anne-Maj Kihlstrand.

Brinner för skolutveckling och kvalitetsarbete

Anne-Maj Kihlstrand, som i grunden är gymnasielärare i samhällskunskap och geografi, brinner extra för skolutveckling och kvalitetsarbete. 

- De frågorna går hand i hand. En förutsättning för att en utbildning ska bli kvalitativt god är att det finns en grund byggd på goda relationer, mellan alla i organisationen. Från Katrineholm bär jag med mig begreppet RÖTT som står för Respekt - Öppenhet - Tydlighet - Tillit. Att ta del av skolforskning ser jag som lika självklart som det livslånga lärandet.

Överens i rekryteringsprocessen

Birgitta Larsson, skoldirektör Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, säger följande: 

- Vi är väldigt nöjda med rekryteringen av Anne-Maj. Vi hade en bra rekryteringsprocess med stor delaktighet av de fackliga förbunden och skolledningen på Tingvalla. Det var många kvalificerade sökande, men vi var överens om att Anne-Maj var den kandidat som passade bäst för uppdraget. Vi hälsar Anne-Maj välkommen och ser fram emot ett gott samarbete.

För mer information, kontakta:

Anne-Maj Kihlstrand, ny gymnasiechef på Tingvallagymnasiet, 070-768 42 30
David Falk, kommunikatör gymnasieförvaltningen, 076-118 82 90

Foto: David Johansson, Alléskolan

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.