Gå direkt till innehåll
Teknik- och fastighetsnämndens ordförande, Henrik Lander (C), sitter bakom spakarna i grävmaskinen och tar det första symboliska spadtaget för en ny bro mellan Lamberget och Örsholmen.
Teknik- och fastighetsnämndens ordförande, Henrik Lander (C), sitter bakom spakarna i grävmaskinen och tar det första symboliska spadtaget för en ny bro mellan Lamberget och Örsholmen.

Pressmeddelande -

Ny bro förenklar framkomlighet

Idag togs det symboliska första spadtaget för en ny bro mellan Örsholmen och Lamberget. Bron är en första del i östra förbindelsen som är tänkt att underlätta framkomligheten genom Karlstads östra stadsdelar och förenkla för tung trafik i området.

Förhoppning är att på sikt kunna flytta genomfartstrafiken och förbättra framkomligheten med anslutning från Hammaröleden.

-Vi ser att det här kan vara en stor fördel för industrierna och förhoppningsvis kan vi avlasta en del av trafiken på bland annat Tormestad, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Östra förbindelsen och utbyggnaden av Välsviksleden, så den knyter an till nya bron, är än så länge på planeringsstadiet. Men redan när bron står klar vintern 2020 så blir det möjligt för tung trafik att ta sig fram på ett smidigare sätt mellan Lamberget och Örsholmen.

Kommunen planerar även för att byta Engholmsbron så att den ska klara tung trafik. På så sätt kan viss trafik som idag går över Tormestad få en smidigare rutt mellan E18 och till Hammarö kommun eller Karlstads centrala stadsdelar.

Pension för Elverumsbron

På Elverumsbron, som ligger längre norrut i älven, är tung trafik inte tillåten. Och när nya bron står klar vintern 2020 kommer den stängas för även biltrafik.

-Vi kommer att anpassa infarterna åt båda håll så att biltrafik inte kan köra där. Elverumsbron får gå i pension och kommer enbart att vara till för fotgängare och cyklister, säger Stefan Prochazka projektledare.

Sanering inför byggnation

Kommunen sanerar och gräver bort en del förorenade massor där bron ska gå på den västra sidan. Inför byggnationen upptäcktes föroreningar i marken som kommunen nu schaktar bort. När det är gjort kan bron börja ta form.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), teknik- och fastighetsnämndens ordförande 054-540 12 78

Stefan Prochazka, projektledare 054-540 66 81

Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 054-540 68 34 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.