Gå direkt till innehåll
Illustration av Karlstad.
Illustration av Karlstad.

Pressmeddelande -

Nu ska det bli tryggare att gå och cykla i Skåre och Stodene

Under 2021 kommer Karlstads kommun att göra ett antal åtgärder i Skåre och Stodene med syfte att sänka farten och göra det tryggare och säkrare att gå och cykla.

Bakgrunden till åtgärderna är arbetet med att genomföra kommunens hastighetsplan och projektet Min skolväg.

Barnens förslag blir verklighet

Våren 2019 inventerades skolvägar i området tillsammans med elever på Skåreskolan och Stodeneskolan. Bland annat önskade eleverna ett nytt övergångsställe på Ilandavägen, att gång-och cykelbanan skulle separeras från kyrkans parkering och en ny gång- och cykelbana på Skolhusgatan, vilket är några av de saker som nu ska förverkligas under året. Även synpunkter från allmänhet, hastighetsmätningar, en analys av passager och gång- och cykelbanenätet ligger till grund för åtgärderna.

- Min skolväg är ett viktigt projekt för att skapa tryggare och säkrare skolvägar som gör att fler kanske väljer att gå och cykla till skolan. Känns extra bra att vi haft möjlighet ta del av skolelevernas goda idéer, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Hastighetsdämpande åtgärder

Områdena Skåre och Stodene skyltas om. I enlighet med kommunens hastighetsplan får bostadsgator 30 km/h och större gator 40 eller 60 km/h. På ett antal gator genomförs hastighetsdämpande åtgärder, till exempel på Dillvägen, Kryddvägen och Ekrotsvägen.

Arbetet pågår hela 2021

Arbetet påbörjas under vecka 14 och kommer att pågå under hela året. Det består av ett antal mindre snabbare jobb, vilket gör att projektet kommer att flytta på sig i takt med att områdena åtgärdas.

Under maj månad kommer projektet att påbörja arbeten på Centrumvägen, ett arbete som beräknas ta omkring två månader. Framkomligheten kommer att påverkas under arbetets gång.

- Hur avstängningar och eventuella omledningar kommer se ut är inte klart i dagsläget, men kommer att skyltas på plats när det blir aktuellt, säger Johan Härdne, byggledare, Karlstads kommun.

Det finns även fler planer för Skåre och Stodene, till exempel gång- och cykelbana längs norra delen av Skårevägen. Förslaget är att genomföra den i samband med översvämningsskyddet inom några år.

Mer information på karlstad.se

På Karlstad.se kan du läsa mer om vilka olika åtgärder vi ska göra i Skåre och Stodene.

Läs mer om hastighetsplanen. 

Läs mer om projektet Min skolväg. 

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, 054-540 12 78

Sara Hesse, trafikingenjör, 054-540 70 21

Johan Härdne, byggledare, 054-540 70 76

(Stefanie Myrin, kommunikatör, 054-540 46 88)

Ämnen

Regioner