Gå direkt till innehåll
Nu blir Museigatan halkfri och omlagd

Pressmeddelande -

Nu blir Museigatan halkfri och omlagd

Nästa vecka påbörjar kommunen arbetet med att göra de 5500 metallstenarna på Museigatan halkfria. Stenarna ska blästras så att ytan får mer friktion och påminner lite om sandpapper. På en del av Museigatan behöver även de vanliga gatustenarna läggas om eftersom de belastats för hårt av tung trafik.

I vintras fick kommunen många synpunkter om att metallstenarna längs Museigatan var halkiga. Som en tillfällig åtgärd satte kommun på en slags friktionstejp på flera stenar. Kommunen har också fått mycket uppskattning av Karlstadsborna för den vackra gestaltningen, där metallstenarna blänker och påminner om Klarälvens skimmer. Nu är det klart med en permanent lösning som minskar halkan och behåller den vackra gestaltningen, där stenarna blänker i solen.

- Vi kommer blästra varje metallsten med ett medel som gör att friktionen blir permanent. Samtidigt blir skimret i stenarna kvar, vilket var den ursprungliga designen som många Karlstadsbor har uppskattat, säger Niklas Karlsson gatuchef. 

Arbetet med att blästra stenarna börjar under veckan och väntas pågå så länge vädret tillåter. Om det blir regn och minusgrader går det inte att ytbehandla stenarna.

- Vi hinner nog inte blästra alla metallstenar innan kylan kommer. Därför riktar vi i första skedet in oss på ett gångstråk närmast trottoaren som ska vara halkfritt under vintern, säger Patrik Eng entreprenadingenjör.

Det arbete som inte blir klart innan vintern kommer återupptas på våren 2022. Under tiden blästringsarbetet pågår kommer delar av gatan tidvis vara avstängd för biltrafik.

Omläggning gatusten längs en del av Museigatan

Sen byggnationen av Museigatan stod klar har det gått mycket tung trafik på gatan vilket lett till att stenläggningen tagit skada. Därför kommer gatustenarna på östra sidan av Museigatan, mellan Kungsgatan och Herrgårdsgatan, läggas om. Under tiden som omläggningen pågår, från mitten av september till december, kommer gatan vara avstängd för biltrafik. Gående och cyklister kommer kunna ta sig fram.

För mer information kontakta:

Niklas Karlsson, gatuchef 054-540 65 59

Patrik Eng, entreprenadingenjör 054-540 70 82

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.