Gå direkt till innehåll
Nu blir flera elevborgarrådsförslag verklighet

Pressmeddelande -

Nu blir flera elevborgarrådsförslag verklighet

I våras lämnade elevborgarrådet för klimatet över 67 skarpa förslag till beslutsfattare inom kommunen på hur Karlstad kan bli en mer miljö- och klimatsmart kommun. Nu har barn- och ungdomsnämnden beslutat att genomföra flera av förslagen.

–Vi är jätteglada över att nu beslutat att genomföra en rad av elevernas kloka förslag. Vi vill rikta ett stort tack till alla elever som arbetat med detta – det har varit ovärderligt att få in alla tankar och synpunkter, säger Lina Larhult ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Karlstads kommun är först i Sverige med ett elevborgarråd för klimatet. Det var för exakt ett år sen elever i förskola och grundskola fick komma med förslag på hur kommunen kan bli mer miljö- och klimatsmart. Utifrån de 967 förslagen som kom in anordnades en elevdemokratiworkshop där 43 elever från mellan- och högstadiet tillsammans med miljöexperter i kommunen tog fram 67 skarpa förslag att lämna över till kommunstyrelsen via barn- och ungdomsnämnden. I oktober 2023 lämnade kommunstyrelsen i sin tur över förslagen till berörda nämnder och bolag.

Matsvinnskamp och miljönytta i slöjden

Utifrån de 15 förslag som lämnades över till barn- och ungdomsförvaltningen har det beslutats att 12 blir verklighet redan nu. Resterande förslag som gick till andra nämnder och bolag är under utredning och kommer att fattas beslut om under våren 2024. Bland annat blir det mer ätbara bär i utemiljön på nybyggda förskolor och skolor, färre plastinköp och inga inköp av svart plast, arbetet med elevborgarrådet blir permanent och återkommande. Inom kort kommer skolorna även ha en matsvinnskamp där varje skola tävlar om vilken klass som slänger minst mat.

I veckan påbörjade projektet Gröna tråden det aktiva arbetet med förslagen ”Skapa miljönytta i slöjden” och ”Inför återbruk på schemat”. Under två år kommer nätverksträffar för slöjdlärare att arrangeras i temat hållbarhet i slöjden. Syftet är att inspirera, ge tips till undervisningen och skapa forum där lärare får mötas kring hur man arbetar mer hållbart i slöjden. Detta ska sedan mynna ut i konkreta elevprojekt med kopplingar till återbruk och miljönytta i slöjden. Det har också inletts ett samarbete med Solareturen som innebär att slöjden kommer att få både tyger och annat material att skapa nya kreationer av.

Mer information

På vår webbplats finns alla förslag och allt material kring Elevborgarrådet: Elevborgarråd för klimatet – Barn- och ungdomsförvaltningen (karlstad.se)

För mer information kontakta:

Klara Perhamre, miljöstrateg barn- och ungdomsförvaltningen, klara.perhamre@karlstad.se, 070 001 82 04

Lina Larhult, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 60 86

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.