Gå direkt till innehåll
Eva Lisa Holtz Arena och Sola Arena på Solstadens sportcenter.
Eva Lisa Holtz Arena och Sola Arena på Solstadens sportcenter.

Pressmeddelande -

Nu är det klart vad de nya idrottsarenorna ska heta

Solen är temat för vinnarna i namntävlingen! Eva Lisa Holtz Arena och Sola Arena blir namnen på inomhus- och utomhusarenan och hela områdets namn blir Solstadens sportcenter.

Samtliga dessa förslag kom från Karlstadsborna i den namntävling som genomfördes för de nya arenorna. Intresset att delta var stort och 559 personer lämnade in drygt 500 förslag på respektive arena. Många av dessa förslag anknöt till att Karlstad så starkt förknippas med solen.

- Vi är glada och tacksamma över det stora engagemanget från Karlstadsborna kring namntävlingen. Det märks att det finns en stolthet över staden och de nya arenorna, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

- De namn som vi nu valt är namn som många kommer att kunna knyta an till och som än mer stärker Karlstads varumärke som en varm, välkomnande och attraktiv plats, säger Katarina Lindström, kommunikationsdirektör.

Vinnarna i tävlingen kommer att kontaktas. Vinnarna för inomhusarenans och områdets namn, sju stycken, kommer att bjudas in till invigningen av inomhusarenan som går av stapeln 13 april kl 18. För utomhusarenans namn finns ett 90-tal vinnare som på något sätt kommer att uppmärksammas vid invigningen av utomhusarenan som blir i början av september.

Motiveringar till namnen på arenorna och området

De varumärkesundersökningar som görs regelbundet visar att Karlstad är starkt förknippat med solen, den starka kopplingen är unik för Karlstad och bidrar till mycket positiva associationer med platsen.

Inomhusarenan får namnet Eva Lisa Holtz Arena efter vår glada, gästfria och driftiga krögare Sola i Karlstad som levde på 1700-talet och som i högsta grad bidragit till berättelsen om Karlstad Driftigheten, värmen och gästfriheten är värden vi tagit med oss när vi utvecklar dagens Karlstad.

Utomhusarenan får namnet Sola Arena som syftar till Karlstads starka koppling till solen. Inte minst via vår symbol som är ritad av Lasse Sandberg. Han flyttade från stressiga Stockholm på 50-talet och tyckte Karlstadsborna hade ”Sol i sinnet” och började därför rita glada solar, en av dessa glada solar är sedan 1989 vår logotyp.

Hela området får namnet Solstadens sportcenter för att förstärka temat solen, att allt ska hänga ihop och sammantaget bidra till att stärka varumärket.

För mer information kontakta:

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, telefon 054-540 12 77.
Katarina Lindström, kommunikationsdirektör, telefon 054-540 10 18
Alan Schürer, stadsbyggnadsdirektör, telefon 054-540 16 00

(Katarina Adolfsson, kommunikationsstrateg, telefon 054-540 81 22)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.