Gå direkt till innehåll
Nedlagd förundersökning mot äventyrslekplatsen

Pressmeddelande -

Nedlagd förundersökning mot äventyrslekplatsen

Polisen har beslutat att lägga ner förundersökningen om äventyrslekplatsen på Skutberget. Äventyrslekplatsen polisanmäldes den 1 februari för misstanke om att den byggdes i strid mot strandskyddet och att det därmed skulle vara ett brott som omfattas av förbud i miljöbalken.

– Det naturligtvis bra att polisanmälan läggs ner, men det var inte helt oväntat. Ingen har gjort något medvetet fel eller med vilja gjort något oaktsamt. Tvärt om har vi planerat för något som ska glädja många Karlstadsbor, säger Erik Nilsson, (KD) ordförande stadsbyggnadsnämnden

  Polisen påbörjade en förundersökning men har nu alltså beslutat att lägga ner förundersökningen. Anledningen till att förundersökningen läggs ner är att det inte går att bevisa att ett uppsåtligt brott har begåtts. I sin motivering till beslutet skriver polisen att det inte heller går att bevisa att någon varit straffbart oaktsam.

  Inför byggstart av lekplatsen har kommunens bygglovsenhet rådfrågats gällande strandskyddet. Bedömningen som då gjordes, och även senare vid ett tillsynsärende på lekplatsen, var att lekplatsen inte kräver strandskyddsdispens. Detta då den del av lekplatsen som ligger inom strandskyddat område inte strider mot strandskyddets syfte – det vill säga inte hindrar allmänheten från att fritt röra sig i området eller väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. I sitt beslut skriver polisen att det inte spelar någon roll om stadsbyggnadsförvaltningen har fattat ett formellt beslut eller givit en muntlig rådgivning kring strandskyddsdispens – ingen har handlat medvetet oaktsamt.

  – Vi hoppas fortfarande att lekplatsen kan bli färdig till sommaren. Det skulle nog många barn och deras föräldrar ha stor glädje av tror jag, säger Henrik Lander, (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden.

   Länsstyrelsen har beslutat att strandskyddsdispens krävs – överklagas

   Äventyrslekplatsen har också anmälts till länsstyrelsen. Beslutet från länsstyrelsen är att strandskyddsdispens krävs och en ansökan om dispens har därför gjorts av teknik- och fastighetsförvaltningen. Stadsbyggnadsnämnden förväntas behandla ärendet under nästa ordinarie nämnd. Länsstyrelsens beslut kan överklagas och det pågår också ett arbete med att göra en sådan överklagan.


   Mer information:

   Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, 054- 540 12 78 

   Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

   Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon 0700-208451

   Ämnen

   Taggar

   Regioner