Gå direkt till innehåll
Naturparken intill bostadsområden på Jakobsberg med spång och grillplats
Naturparken intill bostadsområden på Jakobsberg med spång och grillplats

Pressmeddelande -

Naturpark, grodtunnlar och utegym invigdes i ny grön stadsdel

Kommunens arbete med infrastrukturen i vår nya gröna stadsdel Jakobsberg är nu klar. På en rundvandring idag visades nybyggnationen upp. Det har bland annat lagts ner över 6000 meter vatten- och avloppsledningar, tre grodtunnlar, skapats ett utegym och en naturpark.

Bostadsbyggnationen är i full gång men redan nu är infrakrukturen på första etappen av Jakobsberg alltså klar. Det firades idag med en rundvisning på cykel. När allt står klart kommer det finnas runt 4000 bostäder i allt från lägenheter till radhus och villor. I första etappen kommer det bli omkring 800 bostäder. Bostadsbyggnationen kommer pågå i några år framöver och mycket är redan slutsålt.

- Det känns roligt att intresset för att bo här är stort. Jag förstår att området lockar eftersom det ligger centralt, med cykelavstånd till det mesta och närhet till natur, vatten, skolor och förskolor, säger Henrik Lander (C) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

En plats för människor och djur

Förutom gång- och cykelvägar, busshållplatser och annan infrastruktur har kommunen anpassat stadsdelen till djurlivet och naturen.

- Jakobsberg är en grön stadsdel där vi lagt stor vikt vid naturen och friluftslivet. Vi har kopplat ihop Mariebergsskogen med Jakobsbergsskogen genom ett grönt stråk med både växtlighet och utegym, säger Erik Nilsson (KD) kommunalråd.

I naturparken intill bostadsområdet finns en spång så att besökare kan ta sig ut och fika vid grillplatsen utan att behöva trampa på grodor eller andra smådjur på marken. Fladdermusholkarna är redan inbodda och nattdämpningen på belysningen vid utegymmet gör att fladdermössen kan flyga obehindrat mellan Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen. Under Rosenborgsvägen ligger tre olika tunnlar som grodorna kan använda.

Kommunen jobbar vidare med detaljplanen för etapp två av Jakobsberg som är tänkt att rymma 3000-3500 bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområden.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden 054-540 12 78

Erik Nilsson (KD) kommunalråd 054-540 12 77

Stefan Prochazka, projektledare 054- 540 66 81

(Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 070-001 06 62)


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.