Gå direkt till innehåll
Närstudier för gymnasieelever möjliggörs med fler lokaler

Pressmeddelande -

Närstudier för gymnasieelever möjliggörs med fler lokaler

Tingvallagymnasiet flyttar delar av undervisningen till Karlstad Congress Culture Centre för att öka andelen närstudier för elever.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolan att till  den 1 april gradvis återgår till närundervisning genom att kombinera distans-, fjärr- och närstudier.

Tingvallagymnasiet är en anrik och speciell byggnad som innebär utmaningar i att sprida ut eleverna. Karlstad CCC har lediga lokaler och stora ytor som logistiskt fungerar bra. Tingvallagymnasiet har därför valt att hyra in sig på Karlstad CCC för att minska trängseln på skolan.

Från den 8 februari kommer vissa elever ha sin undervisning där.

- Möjligheten att använda lokaler på Karlstad CCC innebär att vi kan öka andelen närstudier mer än vad som varit möjligt utan de extra lokalerna. Mer närstudier gör att eleverna får en bättre undervisning och större möjlighet att nå sina mål, säger Birgitta Larsson, skoldirektör för gymnasie- och vuxenutbildning.

Gemensamma åtgärder i samverkan med Region Värmland

Region Värmland förbereder samtidigt för vaccinationsmottagning i lokalerna. Det finns en gemensam plan för hur det ska hanteras logistiskt, genom exempelvis helt separata in- och utgångar och verksamheterna genomförs på olika våningsplan.

Vi har en löpande dialog med Region Värmland och tillsammans följer vi upp smittskyddsåtgärderna och anpassar efter behov.

- Från Region Värmlands sida har vi framfört våra synpunkter för att det ska fungera med vaccinationsmottagningen i samma byggnad som gymnasieeleverna. Bland annat har regionens smittskyddsläkare tillfrågats. Vi har en bra dialog med både Karlstads kommun och Karlstads CCC och vi känner oss trygga med den lösning de presenterat, säger Madelene Johanzon, chef för område öppenvård, Region Värmland.

För mer information kontakta:

Birgitta Larsson, skoldirektör, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 054-540 13 64.
Madelene Johanzon, chef för område öppenvård, Region Värmland, telefon 072-469 18 07.
Emelie Wastelius, kommunikationsstrateg, Karlstads kommun, telefon 054-540 10 26.

Ämnen

Taggar

Regioner