Gå direkt till innehåll
Myntbetalning tas bort på parkeringar på kvartersmark

Pressmeddelande -

Myntbetalning tas bort på parkeringar på kvartersmark

Efter april månad 2022 kan du inte längre betala parkeringsavgiften med mynt på kommunala parkeringar på kvartersmark. Det kommunala bolaget Karlstads Parkerings AB har tagit det beslutet på grund av att allt färre betalar för parkeringen med mynt.

Kvartersmark är områdesparkeringar som till exempel Älgen, Sundstabadet, Sandgrund, Konstapeln och Bilan. 4 april börjar arbetet med att ta bort myntbetalning på kvartersmark och arbetet pågår april ut. Luckorna där du tidigare har stoppat in mynten plomberas, så det kommer inte vara möjligt att lägga i mynt.

På parkeringar på gatumark, alltså utmed gator, kommer du fortfarande kunna betala med mynt. Användningen av mynt på gatumark är precis lika låg som på kvartersmark. Avgift på gatumark grundar sig dock i en annan lagstiftning än kvartersmark och att plocka bort mynt där kräver beslut i flera steg. Vi väljer därför att bara ta bort mynt på kvartersmarken till att börja med. Vi kommer sedan att utvärdera och eventuellt fortsätta med frågan om mynt på gatumarken i ett senare skede.

Färre och färre betalar med mynt

Bakgrunden till att vi tar bort myntbetalning på kvartersmark är att allt färre betalar parkeringsavgiften med mynt.

- En analys av statistiken från 2019 visar att tolv av parkeringsautomaterna i genomsnitt har färre än ett köp med mynt per vecka. Ytterligare elva automater har färre än två köp med mynt per vecka. Hela 60 automater har ett eller färre köp med mynt i genomsnitt per dag. Endast i två parkeringsautomater görs köp med mynt fler än tio gånger per dygn. Sedan denna statistik från 2019 vet vi dessutom att användandet av mynt har minskat ytterligare, säger Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Karlstads Parkerings AB.

Intäkterna från mynt minskar år för år och 2021 stod det endast för 1,7% av Karlstads Parkerings ABs parkeringsavgiftsintäkter. Myntbetalning är en dyr betalningsmetod för bolaget eftersom det innebär kostnader för tömning, uppräkning av mynten, underhåll och reservdelar.

- Våra utgifter för myntbetalning är höga. Intäkterna täcker bara en tredjedel av våra utgifter för myntbetalning. Parkeringsavgiften ska ersätta bolaget för de kostnader som vi har för markhyra, skötsel och parkeringsövervakning. Exempel på andra kommuner som inte längre har mynt som betalningsalternativ är Jönköping, Sundsvall, Malmö, Stockholm, Lund, Umeå och Borås, säger Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Karlstads Parkerings AB.

Betala med kort, app, sms och talsvar

I stället för att betala med mynt kan du betala med kort i parkeringsautomaten. Du kan även betala med app, sms eller talsvar.

För mer information kontakta:

Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare, Karlstads Parkerings AB, 054-540 68 25

(Sofia Carlson, kommunikatör, telefon: 054-540 69 87)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.