Gå direkt till innehåll
Myndigheten för psykologiskt försvar lokaliseras till Karlstad

Pressmeddelande -

Myndigheten för psykologiskt försvar lokaliseras till Karlstad

Vid dagens regeringssammanträde kom ett efterlängtat beslut. Regeringen har beslutat att den nybildade myndigheten, Myndigheten för psykologiskt försvar, lokaliseras till Karlstad.

Karlstad stärker sin roll som Sveriges andra säkerhetscentrum

- Ett mycket glädjande besked att regeringen tycker att Karlstad är den rätta platsen för lokalisering av Myndigheten för psykologiskt försvar. Denna etablering stärker det redan befintliga säkerhetsklustret som finns i Karlstad. Vi har bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Plikt- och prövningsverket, Försvarshögskolan och forskning vid Karlstads universitet, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det var i början av 2018 som regeringen meddelande att det svenska psykologiska försvaret behöver utvecklas och att den statliga samordningen av området behöver förbättras. En särskild utredare har utrett frågan och Karlstads kommun har följt utredningen och har vid möten med olika regeringsföreträdare fört fram att Karlstad är en lämplig lokaliseringsort utifrån kommunens styrkor.

- Det känns mycket bra att regeringen fullföljer sina intentioner att lokalisera nya myndigheter utanför storstadsområdena. Vi har en tydlig profil vad gäller vilka statliga myndigheter som kan få ett adderande värde med redan befintliga myndigheter som är lokaliserade här. Det är känns bra att vårt arbete bär frukt, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande

Den nya myndigheten ska vara lokaliserad i Karlstad och Solna, med Karlstad som säte för myndighetens ledning. Myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2022

- Karlstad har tidigare visat att omlokalisering av statliga myndigheter har varit lyckosamma. Denna satsning är också viktigt för ett fortsatt växande näringsliv. Detta beslut visar att Karlstad är en tillväxtkommun med höga ambitioner. säger Frida Pettersson (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

I ett nationellt perspektiv är detta regeringsbeslut viktigt. Fredrik Larsson (M), regionstyrelsen ordförande, menar att denna satsning visar att stråket Oslo-Stockholm är ett nationellt intresse samt att etableringen i Karlstad gynnar hela Värmlands tillväxt och utveckling.

- Det är viktigt att vi syns på nationell nivå och att regeringen ser länet som en viktig etableringsplats. Ett arbete som vi ska fortsätta utveckla tillsammans i hela länet, säger Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande.


För mer information kontakta:

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-689 39 39.
Linda Larsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, telefon 070-204 48 61.
Frida Pettersson (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande, telefon 070-001 91 19.
Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande, telefon 010-831 41 32.
(Emelie Wastelius, kommunikationsstrateg, Karlstads kommun, telefon, 070-001 89 90).

Ämnen

Regioner