Gå direkt till innehåll
Mark- och miljödomstolen avslår överklagan

Pressmeddelande -

Mark- och miljödomstolen avslår överklagan

Teknik- och fastighetsnämnden har överklagat länsstyrelsens beslut att strandskyddsdispens krävs för äventyrslekplatsen på Skutberget. Mark- och miljödomstolen har gjort samma bedömning som länsstyrelsen och överklagan avslås därför. Beslutet innebär att delar av lekplatsen behöver strandskyddsdispens för att kunna byggas, en sådan har sökts och beviljats av stadsbyggnadsnämnden den 24 mars.

Länsstyrelsen bedömde, i motsats till stadsbyggnadsförvaltningen, att delar av äventyrslekplatsen på Skutberget kräver strandskyddsdispens och beslutade att stadsbyggnadsnämnden skulle fortsätta handlägga frågan. Teknik- och fastighetsförvaltningen har därför sökt dispens för lekplatsen samtidigt som länsstyrelsens krav på dispens överklagades eftersom kommunen inte anser att lekplatsen strider mot strandskyddets mening – den hindrar inte människor från att vistas på området utan tvärt om bidrar till att området används. Överklagan har alltså nu avslagits och det står klart att dispens krävs.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har samtidigt med överklagan också ansökt om dispens som beviljades av stadsbyggnadsnämnden den 24 mars. Detta beslut ska nu godkännas av länsstyrelsen.

Mer information

Per-Anders Bergman, teknik och fastighetsdirektör, telefon: 054-540 6572

Ingrid Näsström, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 054-540 4501

Ämnen

Taggar

Regioner