Gå direkt till innehåll
Fredrick Barréra till vänster med kollegan Joel Carlsson till höger.
Fredrick Barréra till vänster med kollegan Joel Carlsson till höger.

Pressmeddelande -

Mariebergsskolan – Karlstads cykelvänligaste arbetsplats 2022!

Vad har en skola gjort för att få utmärkelsen Karlstads cykelvänligaste arbetsplats 2022? Svaret är att de med ett stort engagemang har deltagit i satsningen ”Cykelvänlig arbetsplats”. Mariebergskolan har gått in för att arbeta långsiktigt, involverat ledningen, startat upp en cykelgrupp och genomfört en motiverande kampanj – och fått fler att börja cykla.

Cykelvänlig arbetsplats är en satsning som genomförs i flera kommuner i Sverige i syfte att uppmuntra arbetsplatser att skapa bättre förutsättningar för cykling i tjänsten och till jobbet. Cykelvänlig arbetsplats Karlstad, genomfördes för första gången under 2022. Elva arbetsplatser anmälde sig och de tillsammans har cirka 2 000 anställda.

- Genom Cykelvänlig arbetsplats vill vi bidra till ökad cykling i arbetspendling och tjänsteresor, men också uppmärksamma fördelarna ur ett arbetsgivarperspektiv. Ett ökat cyklande ger minskade reskostnader och en friskare personal, förklarar Johanna Hedqvist, miljösamordnare, och en av projektledarna för Cykelvänlig arbetsplats i Karlstads kommun.

Ökat cyklande på Mariebergskolan
Karolina Werner, lärare på Mariebergskolan, uppfattar det som att det psykiska och fysiska välmåendet har ökat bland kollegorna och hon är själv en av dem som nu börjat cykla mer.

- Från början var jag den bekväma typen som tyckte att bilen var smidig. Men desto mer man cyklar och desto mer man pratar med kollegorna, ju mer peppad blir man på att alltid ta cykeln framför bilen.

Fredrick Barréra, läraren på Mariebergskolan, som drog i gång deltagandet i Cykelvänlig arbetsplats, ser att cykelkulturen på jobbet har utvecklats och blivit ännu mer positiv.

- Vi har fått i gång ett härligt cykelsnack på jobbet och det har blivit en positiv inställning. Jag tycker att jag ser att fler och fler känner sig glada och nöjda med att ha cyklat till jobbet och som jag ser det är det tre spår till varför man börjar cykla. Det är miljöspåret, ekonomispåret och hälsospåret, och de flesta borde ju kunna nappa på något av de spåren.

Att delta i Cykelvänlig arbetsplats är kostnadsfritt och alla arbetsplatser som anmäler sig har chans att bli Karlstads cykelvänligaste arbetsplats. Deltagande arbetsplatser arbetar mot kriterier och kan få en, två eller tre stjärnor, beroende på hur många kriterier man uppnår. Anmäler sig gör arbetsplatsen via karlstad.se/cykelvanligarbetsplats.

Motivering:

Genom att arbeta långsiktigt, involvera ledningen, starta upp en cykelgrupp och genomföra en motiverande kampanj har Mariebergsskolan, på ett föredömligt sätt, tagit ett helhetsgrepp för att bli en cykelvänlig arbetsplats. Under 2022 har de genomfört flest åtgärder av alla deltagande arbetsplatser och visat prov på ett stort engagemang och kreativitet som uppmuntrar till ett ökat cyklande hos sina medarbetare.

Mer information:

Fredrick Barréra, lärare på Marieberskolan, 070-383 02 27.
Johanna Hedqvist, miljösamordnare och projektledare Cykelvänlig arbetsplats, Karlstads kommun, 054-540 43 25.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Helena Wassén

Helena Wassén

Kommunikationsstrateg Miljöförvaltningen 054-540 64 64

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.