Gå direkt till innehåll
Många vill bidra till bättre beslutsunderlag – fler sökes

Pressmeddelande -

Många vill bidra till bättre beslutsunderlag – fler sökes

”Jag vill bidra till bra beslutsunderlag och bra beslut” Det säger 98 procent av dem som anmält sig till stadsbyggnadsförvaltningens medborgarpanel. Att bli lyssnad på och att få vara med att påverka står också högt upp bland det som motiverar deltagarna. Nu fortsätter rekryteringen av deltagare och målet är att 400 invånare i Karlstads kommun ska anmäla sig som deltagare i kommunens första digitala medborgarpanel.

- Rekryteringen till medborgarpanelen smygstartade strax före jul, och för att enkätresultaten ska kunna bli så värdefulla som vi vill, behöver vi få med fler deltagare. Syftet med en medborgarpanel är att förvaltningen ska kunna inhämta Karlstadsbornas synpunkter i vissa utvalda ämnen för att på så vis få ett bättre beslutsunderlag, säger Alan Schürer, stadsbyggnadsdirektör.

En undersökning genomförd

Trots att medborgarpanelen inte är färdigrekryterad har de som anmält sig redan fått besvara en undersökning. Denna inledande undersökning behandlade frågor om hur panelen och dess undersökningar ska utformas, allt för att skapa ett verktyg som fungerar bra för så många som möjligt. Frågorna som ställdes handlade bland annat om hur långa enkäter man vill ha, hur ofta och varför man är med i panelen. Förvånansvärt många, cirka 60 procent, kunde tänka sig att lägga upp till 30 minuter av sin tid på att besvara frågor. Samtidigt kan vi se att drivkraften till att vara med i panelen inte var att få en kompensation utan snarare att få vara med och bidra till bättre underbyggda beslut.

- Vi är fantastiskt glada för att deltagarna tar sin roll i panelen på allvar. Vi vill gärna öka delaktigheten och utöka medborgardialogen i kommunen, den nya panelen är ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Anders Tallgren, (S) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Kampanj och samarbeten för att locka fler

Just nu pågår en kampanj som ska locka fler kommuninvånare till att delta i medborgarpanelen, planen är att de cirka 150 personer som redan anmält sig ska utökas för att nå målet om 400 deltagare. Panelen är ett pilotprojekt men faller den väl ut kan den utvecklas för att gälla för hela kommunen, redan nu arbetar förvaltningen för att sprida budskapet i hela kommunen och se var samarbeten kan utvecklas.

Kontakt:
Alan Schürer, stadsbyggnadsdirektör
Telefon +054-540 16 00

Anders Tallgren, (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Telefon: 054-540 10 45

Monika Martinsson, kommunikationsstrateg
Telefon: 054- 540 47 07

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.