Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen upphäver överklagat beslut gällande äventyrslekplats på Skutberget

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen upphäver överklagat beslut gällande äventyrslekplats på Skutberget

Äventyrslekplatsen på Skutberget har av stadsbyggnadsförvaltningen bedömts inte kräva strandskyddsdispens. Länsstyrelsen gör en annan bedömning och anser att strandskyddsdispens krävs. Nu kommer strandskyddsdispens sökas i efterhand och ärendet hanteras av stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun beslutade den 4 februari 2021 att inte vidta någon åtgärd gällande den äventyrslekplats som håller på att byggas och som delvis är placerad innanför strandskyddat område på fastigheten Fintatorp 2:2. 

Stadsbyggnadsnämndens bedömning efter att tillsyn genomförts på platsen var att lekplatsen inte kräver strandskyddsdispens då lekplatsen är till för allmänheten och har en storlek på cirka 3000 kvadratmeter. Lekplatsen hindrar inte allmänheten från att vistas på området och påverkar inte heller nämnvärt livsvillkoren för djur och natur.

Länsstyrelsen har gjort en annan bedömning och lämnar tillbaka ärendet till kommunen för att hantera det som tillsynsmyndighet.

- Som tillsynsmyndighet så hanterar vi beslutet som alla andra liknande beslut. Vi talar om för teknik- och fastighetsnämnden att ansökan om strandskyddsdispens krävs. När detta är gjort tas det upp i stadsbyggnadsnämnden och beslut fattas, säger Karin Manner, chef bygglovsenheten.

Länsstyrelsen anser inte att det finns skäl att ta ställning kravet om inhibition, det vill säga att stoppa bygget på lekplatsen. Teknik- och fastighetsförvaltningen har idag beslutat att arbeten på platsen upphör tills dess att beslut om strandskyddsdispens fattas av stadsbyggnadsnämnden. Troligtvis kan beslut tas redan i nästa vecka vid ordinarie nämnd.

Mer information:

Karin Manner, chef bygglovsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 054-540 45 69

Marie Eddeborn, bitr förvaltningschef, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 054-540 45 39

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör
Telefon: 054-540 65 72

Ingrid Näsström, stadsbyggnadsdirektör
Telefon: 054-540 54 01

Ämnen

Taggar

Regioner