Gå direkt till innehåll
Lämna namnförslag på nya gator, platser och byggnader

Pressmeddelande -

Lämna namnförslag på nya gator, platser och byggnader

Karlstad växer och nya gator, platser och byggnader namnges löpande. Nu kan alla som bor i Karlstads kommun vara med och ge tips på nya namn. Förslagen används av namnberedningen som en idébank när de ska namnge och föreslå namn på gator, platser och byggnader. Slutligen är det stadsbyggnadsnämnden som beslutar namnet.

- Nu tar vi ytterligare ett steg i att öka medborgarnas delaktighet och inflytande genom att erbjuda alla i kommunen en möjlighet att lämna in namnförslag på nya platser. Det sker enkelt genom ett digitalt formulär på webben. Mycket av kommunens historia finns väl dokumenterad men vi är övertygade om att även de boende i Karlstad har kunskaper och goda förslag. Bra att tänka på är att vi kommer att beakta jämställdheten när vi namnger framöver, säger Anders Tallgren, (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Formuläret som ni finns på webben är enkelt att fylla i och den som lämnar ett förslag är anonym. När förslaget kommit in sparas det så att det kan användas när det sedan uppstår behov av att namnge en gata, plats eller byggnad. Då är det namnberedningen, som består av tre tjänstepersoner, som förbereder namnförslagen och ser till att de är passande för aktuell plats. Därefter är det stadsbyggnadsnämnden som slutligen beslutar namnet.

Läs mer och lämna namnförslag här: https://karlstad.se/Kommun-och-politik/delta-och-paverka/lamna-namnforslag-pa-gator-platser-och-byggnader/

Mer information:

Ann Bengtsson, ledamot i namnberedningen
telefon: 054 540 45 04

Anders Tallgren, (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden
telefon: 054-540 10 45

Monika Martinsson, kommunikationsstrateg
telefon: 0700-20 84 51

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.