Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämndens beslut i korthet 26 januari 2022

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämndens beslut i korthet 26 januari 2022

På agendan bland annat: Hopptorn utomhus, e-förslag om permanent dansbana på Sandgrundsudden och politiskt initiativ - utöka utbudet av fritidsaktiviteter för barn- och unga i samverkan med föreningar.

Politiskt initiativ - utöka utbudet av fritidsaktiviteter för barn och unga i samverkan med föreningar

Barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utöka utbudet av fritidsaktiviteter för barn och unga på eftermiddagar i samverkan med föreningar. Fritidsaktiviteterna kommer vara inriktade på kultur och anlagda i skolans lokaler i anslutning till skoldagens slut. Målet är att förebygga psykisk ohälsa och utanförskap samt främja samhörighet och föreningsdeltagande för en meningsfull fritid.

Barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en plan där eleverna får möjlighet att prova på olika aktiviteter i samarbete med föreningar. Aktiviteterna kommer att vara inriktade mot kultur (exempelvis teater, dans, film, konst, spel) och hållas i skolans lokaler i anslutning till skoldagens slut. Planerad uppstart är våren 2022 och arbetet planeras pågå under tre års tid.

Budget för arbetet är 2 625 000 kronor under hela treårsperioden och är en gemensam budget för både barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Alla kostnaderna för projektet kommer att redovisas som ett budgetunderskott hos barn- och ungdomsförvaltningen. Förvaltningarna avser att söka medel om 2 625 000 kronor från Karlstads kommuns sociala investeringsfond. Ansökan godkändes av nämnden.

Dnr KFN/2021:285 Dpl 46

Ansvarig handläggare: Maria Frykstedt, 054-540 24 48, maria.frykstedt@karlstad.se

Politiskt initiativ – hopptorn utomhus

Det blågröna styret har lagt ett politiskt initiativ om att en utredning genomförs för att se över möjligheterna att placera ett hopptorn utomhus på en lämplig plats i Karlstad.

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utredningen tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen då de har ansvar för kommunens bryggor och badplatser. Utredningen är nu klar och har presenterats för Kultur- och fritidsnämnden som godkände den. Utifrån utredningen beslutade nämnden att ge kultur- och fritidsförvaltningen uppdrag att uppföra ett hopptorn vid Örsholmsbadet med finansiering ur kultur- och fritidsförvaltningens investeringsbudget.

Dnr KFN/2021:427 Dpl 45

Ansvarig handläggare: Stephan Hammar, 054-540 25 17, stephan.hammar@karlstad.se

E-förslag om permanent dansbana på Sandgrundsudden

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till e-förslaget om en permanent lösning för en dansbana. Då en permanent lösning kräver vidare utredning i samverkan med flera andra förvaltningar beslutade nämnden att under 2022 renovera och montera dansbanan fortsatt som en popup och att samtidigt tillsammans med Teknik och fastighetsförvaltningen utreda lämplig plats för permanent lösning med utgångspunkt i Sandgrundsparken.

Dnr KFN/2021:371 Dpl 45

Ansvarig handläggare: Frida Bernhardsson, 054-540 25 31, frida.bernhardsson@karlstad.se

För mer information kontakta:

För mer information kontakta kultur- och fritidsnämndens ordförande Johanna Larsson (M), 054-540 29 31, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.