Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämndens beslut i korthet 16 december

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämndens beslut i korthet 16 december

Det extra nämndmötet 16 december tog upp det blågröna styrets förslag för en ekonomi i balans för åren 2021–2023.

Åtgärder för en ekonomi i balans

För att hålla sig inom beviljade anslag de kommande åren behöver kultur- och fritidsnämnden genomföra besparingar. Bedömningen är att budgetunderskottet kommer att öka med omkring 2,5 – 3 miljoner kronor per år om nuvarande ambitionsnivå ligger fast och inga åtgärder görs. Budgetkommittéer har genomförts i samband med kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, och där har förslag på åtgärder diskuterats i samråd med förvaltningen. Det blågröna styret i kultur- och fritidsnämnden har prioriterat bland dessa förslag.

Några exempel ur budgetens förslag på besparingar:

  • Att ha söndagsstängt på stadsbiblioteket och minska öppettiderna för närbiblioteken.
  • Flytt av Ungdomens hus (UNO) till före detta skolmatsalen i Sundsta idrottshus.
  • Kultur i bibliotekshuset (ett tillägg för att stärka bibliotekshuset som kulturhus) minskad budget.
  • Stöd för folkhälsa minskad budget.
  • Avveckla Torsvikens camping (överförs till föreningsdrift)
  • Avgiftsbelägga parkeringen vid Tingvalla isstadion
  • Kalvholmen föreningsdrift (Föreningarna står för driften av anläggningen medan förvaltningen fortsätter att betala hyran)

Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beslutade godkänna förslaget från det blågröna styret.

Dnr KFN/2020:79 Dpl 10

Stöd till RF-SISU Värmland

RF-SISU Värmland beviljas 346 000 kronor i stöd för 2020.

Dnr KFN/2020:490 Dpl 46

För mer information kontakta:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 054-540 29 31

E-post: johanna.larsson@karlstad.se

Kristin Idskog, kultur- och fritidsdirektör

Telefon: 054-540 48 09

Epost: kristin.idskog@karlstad.se

Ämnen

Taggar

Regioner