Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 27 januari

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 27 januari

Kultur- och fritidsnämndens beslutade bland annat om en motion om att utreda möjligheten att samordna driften av Skutbergets friluftsområde i kommunal regi, ett e-förslag om en skateboardpark och internbudget för 2021.

Motion - Utred möjligheten att samordna driften av Skutbergets friluftsområde i kommunal regi

I en motion till kommunfullmäktige den 23 september 2020 föreslås att kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda hur kommunen på bästa sätt kan organisera en långsiktigt hållbar och effektiv drift av Skutbergets friluftsområde. Teknik- och fastighetsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret arbetar för tillfället med att se över hur Skutbergets friluftsområde på bästa sätt kan skötas och utvecklas utifrån Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde.

Beslut: kultur- och fritidsnämnden anser motionen besvarad med anledning av att vi redan arbetar med frågan.

Dnr 2020:409 Dpl 45

Svar på e-förslag om Skateboardpark

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ett e-förslag om en skateboardpark i Karlstad. Kultur- och fritidsförvaltningen är väl medveten om behov och önskemål om en skateboardpark i Karlstad och arbetar aktivt tillsammans med representanter för skateföreningen i Karlstad för att finna en lämplig plats för en sådan park. Dock är det ekonomiska utrymmet begränsat för större investeringar de närmaste åren. Så även om en lämplig plats går att finna ser det i dagsläget svårt ut ekonomiskt att genomföra bygget av en skatepark.

Beslut: e-förslaget avslås eftersom finansiering och lämplig plats saknas i nuläget. Kultur- och fritidsförvaltningen tar med sig förslaget i det pågående arbetet med att finna plats och finansiering för en skateboardpark i centrala Karlstad.

Dnr KFN/2020:331 Dpl 45

Internbudget 2021

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 2021. Budgeten innehåller fördelning av drift- och investeringsbudget för 2021 samt förslag för 2022 och 2023. Förslaget är baserat på kultur- och fritidsnämndens äskanden och tilldelade anslag från kommunfullmäktige i höstas.

Beslut: kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Dnr KFN/2020:509 Dpl 10


Kontaktpersoner:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 054-540 29 31
E-post: johanna.larsson@karlstad.se

Kristin Idskog, kultur- och fritidsdirektör
Telefon: 054-540 48 09
Epost: kristin.idskog@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från nämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.