Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 22 mars 2023

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 22 mars 2023

Åtgärder som prioriteras för barn- och unga som riskerar att marginaliseras var en viktig fråga för Kultur- och fritidsnämnden idag.

”När vi pratar om att alla barn och unga ska ha god tillgång till idrott, kultur och mötesplatser menar vi verkligen alla. Att vi gör mer bland annat för tjejer, de med utländsk bakgrund och för de med funktionsnedsättningar är viktigt. Genom detta beslut ser vi till att fler barn får tillgång till en utvecklande och rik fritid, säger Robert Halvarsson (mp), ordförande i kultur och fritidsnämnden.”

Åtgärder för barn och unga som riskerar att marginaliseras, med särskilt fokus på tjejer

I juni 2022 redovisade förvaltningen en utredning som innehöll en inventering av förvaltningens nuvarande verksamheter, insatser och aktiviteter avseende grupper som riskerar att marginaliseras tillsammans med aktuell forskning, nationell och lokal statistik. Utredningen kom fram till att grupper som är särskilt viktiga att prioritera i verksamhet, insatser och aktiviteter är barn och unga med funktionsnedsättningar, lägre socioekonomiska förutsättningar samt utländsk bakgrund.

Även Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2022 innehöll två kontrollområden, varav den ena punkten utformades utifrån att det finns risk att Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inte är tillgängliga för marginaliserade grupper.

Internkontrollplanen tillsammans med utredningen har gett resultat i form av ett antal åtgärdsförslag för att minska risken för att kultur- och fritidsnämndens verksamheter inte är tillgängliga för marginaliserade grupper och lägga fokus på insatser och aktiviteter för dessa grupper i förvaltningens verksamhet.

Därför har Kultur- och fritidsnämnden idag tagit beslut om vilka av dessa förslag till åtgärder som ska prioriteras. Dessa åtgärder är:

  • Pilot i samverkan med SFI.
  • Ny samverkansgrupp på operativ nivå med brukarorganisationerna.
  • Karlstads idrottsskola - prova-på verksamhet för särskola, samt eventuellt riktade aktiviteter för exempelvis tjejer.
  • Mötesplatser - riktad verksamhet till tjejer.
  • Utbildningsinsatser - barnrättsfrågor samt funktionsnedsättningar.
  • Ny samverkansgrupp kring lovaktiviteter.

Åtgärderna kommer att finansieras inom befintlig budget och med medel från ramförstärkningen med 2,8 miljoner som kommunfullmäktige beviljade i juni 2022 till kultur- och fritidsnämnden. Denna ramförstärkning ska ha fokus på barn, unga och trygghet. Nämnden fördelade förstärkningen till samtliga verksamhetsområden med följande inriktning; kultur i ytterområden, samordningsfunktion mötesplatser, trygghetsarbete staben och aktivitets- och äventyrsytor för träning, lek och friluftsliv.

Dnr KFN/2023:53 Dpl 20

Ansvarig handläggare: Frida Bernhardsson, 054-540 25 31, frida.bernhardsson@karlstad.se

För mer information kontakta:

Robert Halvarsson (MP), ordförande Kultur-och fritidsnämnden, robert.halvarsson@karlstad.se, 054- 540 80 05, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Information om alla ärenden under dagens sammanträde finns i sammanträdets handlingar. Kallelser och protokoll.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.