Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 22 maj

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 22 maj

På kultur- och fritidsnämndens möte 22 maj beslutades bland annat om ett e-förslag om skatepark i Karlstad, artists in residence och bidrag till Wermland Operas sommarverksamhet. 

E-förslag - Skatepark i Karlstad

Karlstad Skateboardklubb har den 21 december 2018 inkommit med ett e-förslag om att bygga en skatepark i Karlstad. Förslaget har fått 176 underskrifter och 54 kommentarer som kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen under flera år sökt en lämplig plats för en skatepark i Karlstad. Då det varit problem med att finna en bra central plats för en stor skatepark arbetar vi numera också med att hitta platser för mindre parker ute i bostadsområdena. Det här arbetssättet, närhetsprincipen, kan liknas med det arbetssätt som kultur- och fritidsförvaltningen har när det gäller idrottsplatser och sporthallar. Sådana mindre lokala lösningar finns idag i Skattkärr, Väse och på Stockfallet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade idag att avslå e-förslaget då det redan pågår ett arbete med att finna en lämplig lokalisering för en eller flera skateparker i Karlstad.

Dnr KFN-2018-486 Dpl 45

Artists in Residence 2020 på Alsters herrgård

”AIR Värmland - plattform för samtida konstuttryck” är ett projekt startat av Region Värmland med syfte att göra det möjligt för kommuner i Värmland att starta upp Artists in Residence som ger möjlighet för konstnärer att komma hit och arbeta. I utbyte skapas utställningar, workshops med mera. I Karlstad finns ett förslag att bjuda in konstnären Maria Andersson att under sommaren 2020 arbeta på Alsters herrgård. Där tas fram en utställning till Magasinet och till Östra flygeln samt en ljudinstallation för en konstvandring i parken. Konstnären kommer också att anordna konstnärssamtal med inbjudna gäster. Maria Andersson kommer i arbetet med att ta fram utställningarna att utgå ifrån berättelsen om hur Gustaf Frödings Tre trallande jäntor, tonsatt av Felix Körling, hamnade i Turkiet och med ny text kom att bli en av Turkiets mest populära sånger. Ett residens skulle kunna vitalisera konstlivet i kommunen, göra kommunen mer attraktiv för konstnärer utifrån och ge invånarna nya och intressanta konstupplevelser. Lokala konstnärer ska få möjlighet att fylla på med nya idéer och intryck via bland annat konstnärssamtal. På Alsters herrgård skulle det ge herrgården ännu ett ben att stå på och en möjlighet att locka nya besöksgrupper. Detta gör också att fler kommer att upptäcka den miljö som herrgården bjuder på och stärka herrgården som besöksmål.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att avsätta 200 000 kronor från budgeten för konst i offentlig miljö till ett Artists in Residence med konstnären Maria Andersson på Alsters herrgård sommaren 2020.

Dnr KFN-2019-159 Dpl 42

Ekonomiskt stöd för sommarverksamhet 2019 - Wermland Opera

Wermland Opera söker extra stöd, utöver det ordinarie årsanslaget från kultur- och fritidsnämnden, avsett att marknadsföra operan och evenemangen till ett större upptagningsområde samt skapa särskild sommarkaraktär för lokalerna och ordna servering i området runt Karlstads Teater. Sommarsäsongen 2019 kommer, enligt ansökan från operan, att innehålla 5 konserter på Karlstads teater. Operahögskolans avgångselever ger sin examensproduktion Don Giovanni vid två tillfällen i maj och i början av juli blir det sommarfestival med symfonier och pianokonserter av Wolfgang Amadeus Mozart i tre dagar. Guidade visningar av Karlstads Teater och öppna repetitioner med Wermland Opera orkester kommer också att erbjudas publiken. Wermland Opera har under de år de haft sommarverksamhet i Karlstad lyckats med att erbjuda en blandad repertoar som det inte finns lika stora möjlighet att visa under de ordinarie säsongerna, och även öppnat upp Karlstads Teater för en sommarpublik. Både bofasta Karlstadbor och tillresta besökare har gästat teatern. Kultur- och fritidsnämnden vill gärna kunna erbjuda lokalt producerad kultur under sommaren i Karlstad och detta har Wermland Opera bidragit med genom sin sommarsatsning. Sommarverksamheten har förstärkt Karlstads ställning som evenemangsstad.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att bevilja Wermland Opera ekonomiskt stöd med 400 000 kronor för sommarverksamhet 2019 vid Karlstads Teater.

Dnr KFN-2019-148 Dpl 46


Kontaktpersoner:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 054-540 29 31
E-post: johanna.larsson@karlstad.se

Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör
Telefon: 054-540 24 52
E-post: mats.ahren@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.