Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 21 september 2022

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 21 september 2022

På dagens kultur- och fritidsnämnd har delårsrapporten behandlas och godkänts.

Delårsrapport med måluppföljning 2022

Kultur- och fritidsnämnden godkände delårsrapporten för 2022. En sammanfattning av rapporten följer här:

Återgången till ett samhälle utan restriktioner har inneburit att kultur- och fritidsnämnden för första gången på två år har kunnat bedriva verksamhet i normal omfattning. Verksamheter som periodvis har varit helt eller delvis stängda är nu åter öppna som vanligt. Öppningen av nämndens verksamheter har inneburit att såväl intäkter som kostnader har ökat jämfört med motsvarande period föregående år.

Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna bedrivas som normalt under resterande delen av året. Intäktstappet från början av året kommer dock inte att kunna hämtas hem och intäkterna beräknas hamna ungefär 5 miljoner kronor lägre än budget för helåret.

Viktiga händelser ur verksamheternas berättelser:

  • Eva Lisa Holtz Arena invigdes i april.
  • Våxnäs bibliotek har flyttat till nya lokaler i Fredricelundsskolan.
  • Toleransprojektet "Lyft upp" har genomförts i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen på Vålbergsskolan och Hultsbergsskolan.
  • Karlstads Grand Prix i friidrott genomfördes första helgen i juli. Det var sista gången tävlingen arrangerades på Tingvalla IP.
  • Alsters Herrgård har under året genomfört flera konserter som fått nationell uppmärksamhet. Konsertarrangemangen har varit de mest välbesökta någonsin under herrgårdens historia.
  • Sju lokala skolavslutningsarrangemang genomfördes i stället för Lots of Love.
  • Vatteninspirationsdagarna H2O genomfördes på Sundstabadet med cirka 100 professionella gruppträningsinstruktörer från hela landet på plats.
  • Teaterbiografen Arenan genomförde ett samarbete med Folkets hus och parker som resulterade i en visning av Svansjön från Kiev.

Måluppföljning – Nämndmål

Kultur- och fritidsnämnden har sammanlagt 16 nämndmål kopplade till 13 övergripande mål i strategisk plan. Prognosen vid detta rapporteringstillfälle visar att 9 nämndmål bedöms uppnå god måluppfyllelse och 7 nämndmål bedöms uppnå relativt god måluppfyllelse. Den sammanlagda bedömningen är att god måluppfyllelse av de övergripande målen uppnås under 2022.

Förändrade förutsättningar 2023–2025 med koppling till inflationsdrivande kostnadsökningar

För att klara nämndens verksamhet med förändrade ekonomiska förutsättningar i form av en kraftigt ökad inflation behöver intäkterna öka i takt med kostnadsökningarna.

Nämndens kostnader består i ungefär en tredjedel vardera av lokalkostnader, personalkostnader och övriga kostnader. För lokalkostnader aviseras en kostnadsökning med 6,5 procent och för personalkostnader en kostnadsökning med 3 procent, till 2023. Övriga kostnader styrs i huvudsak av inflation och årstakten för 2022 ligger i dagsläget på omkring 8–9 procent.

Med den budgetfördelning som beskrivs ovan kommer kostnaderna att öka med ungefär 15–20 miljoner kronor till 2023.

Ansvarig handläggare: Marcus Levin, 054-540 25 32, marcus.levin@karlstad.se

Samnyttjande av lokaler

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ge uppdrag till verksamheten Mötesplatser att undersöka möjligheten att samnyttja kultur- och fritidsförvaltningens lokaler samt andra förvaltningars lokaler då det finns ett behov från verksamheterna att samnyttja lokaler. Med tilläggsyrkande från Johanna Larsson (M) om redovisning av delrapport och en slutrapport av utredningen.

Ansvarig handläggare: Jan Johansson, 054-540 16 69, jan.johansson3@karlstad.se

För mer information kontakta:

Johanna Larsson, Kultur- och fritidsnämndens ordförande (M), johanna.larsson@karlstad.se, 054-540 29 31, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Alla sammanträdeshandlingar från Kultur- och fritidsnämnden publiceras under: Kallelser och protokoll 2022

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har nästan 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.