Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 13 november

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 13 november

På kultur- och fritidsnämndens möte den 13 november beslutades bland annat om Wermland Operas fasadshow, förändring av timbanken på Racketcenter, justering av priser på Seniorernas hus, om nästa steg i den fördjupade utredningen om ridsportverksamheten och Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne 2019.

Wermland Operas fasadshow på Karlstad Teater

Wermland Opera söker 250 000 kronor från Karlstads kommun för att under en dryg vecka i december 2019 genomföra en fasadshow på Karlstads Teater med tre visningar/dag. 2016, 2017 och 2018 gjorde Operan liknande satsningar som föll väl ut. 2019 utvecklar Wermland Opera konceptet och kallar det Jul på Operan då man under en månad förvandlar Wermland Opera till ett julhus för alla åldrar med flera olika arrangemang, bland annat fasadshowen. Det är till fasadshowen Operan söker stöd från Karlstads kommun, precis som tidigare år, och arrangemanget är gratis för publiken. Fasadshowen är en ljud- och ljusshow mot Karlstads Teaters södervägg där publiken tar del av omvandlingen av byggnadens fasad, gjord av filmskaparen Jan Brånås med hjälp av en speciell 3D-mappingteknik. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att Wermland Opera beviljas ett stöd med 250 000 kronor för att under en dryg vecka i december 2019 genomföra en fasadshow på Karlstads Teater.

Dnr KFN-2019-363 Dpl 46

Förändring av timbanken på Karlstad Racketcenter

Timbanken infördes 2006 när det var en föreningsdriven hall. Timbanken följde med när kommunen tog över anläggningen 2013 och sedan dess har den här lösningen tillämpats. Nuvarande system fungerar inte på grund av flera faktorer. Dessa är bland annat att två föreningar växer, tennisföreningarna har inte samma förutsättningar att använda timbanken samt att det inte går att likställa med övrigt föreningsliv i kommunala lokaler då något liknande system inte finns.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att timbanken i dess nuvarande form avslutas och det innebär att de stödberättigade föreningarna på Racketcenter; Karlstads tennisklubb, Sommarro Tennisklubb och Karlstad Badminton, får nolltaxa för den tidsram de har beviljat idag. En ny taxa för matcher och arrangemang införs på Racketcenter och följer anläggningens ordinarie föreningspriser. Nämnden fastställer också att det på Racketcenter ska finnas minst 6 timmar till spontantennis och minst 6 timmar till spontanbadminton per vecka. Matchtaxan/föreningspriset justeras, från 57 kronor för badminton/squash/bowls/utomhustennis till 65 kronor, från 90 kronor för tennis inomhus till 100 kronor. Föreningspriset gäller även de föreningar om idag huserar på Racketcenter som inte är stödberättigade.

Dnr KFN-2019-110 Dpl 46

Justering av priser till Seniorernas Hus

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att de nya priserna för uthyrning av lokaler i Seniorernas hus godkänns. De nya priserna gäller bokningar gjorda från och med den 1 januari 2020. 

I seniorernas hus finns möjlighet för allmänheten att hyra lokaler. Det finns en större lokal som är lämplig för bland annat föredrag eller festligheter såsom större sittningar av olika slag, samt ett konferensrum. Verksamheten bedömer att priserna för uthyrning av lokaler är för låga, detta stärks också av den höga efterfrågan. Priserna för uthyrning av lokaler har varit oförändrade sedan 2011.

Dnr KFN-2019-405 Dpl 11

Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne 2019

Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne delas ut varje år i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 19 december. Karlstads kommuns kulturstipendium tilldelas vanligtvis två personer som delar på stipendiet. Stipendiesumman är 100 000 kronor.

Beslut om vem/vilka som tilldelas stipendiet 2019 fattades av kultur- och fritidsnämnden och meddelas under en pressträff vid ett senare tillfälle. 

Dnr KFN-2019-114 Dpl 46

Fördjupad utredning om ridsportverksamheten

Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett tre möjliga scenarion av ett utökat stöd för drift och underhåll till ridklubbar med ridskola. Förvaltningen föreslår utifrån det att införa ett nytt anläggningsstöd till drift och underhåll för ridklubbar med ridskola och egen anläggning. Ett sådant stöd skulle också innebära att vi likställer en ridanläggning med övriga idrottsplatser i kommunen där stödberättigade föreningar tränar och tävlar utan kostnad, så kallad nolltaxa. Utredningen har avgränsats till Sörmons Ridklubb och Karlstad Ridklubb som äger sina egna ridanläggningar. Även Bellevue PRK/4H som delvis äger sin egen anläggning har deltagit i utredningen, men deras framtida stöd kommer att behandlas i ett separat ärende.

Ett nytt anläggningsstöd innebär att kommunen tillsammans med föreningen och ett oberoende externt konsultföretag tar fram en långsiktig drift och underhållsplan för ridanläggningen. Föreningen söker stöd för beslutade underhållsåtgärder samt för driftkostnader baserade på fjolårets kostnader. Föreningen ansvarar för upphandling samt genomförande av prioriterade åtgärder.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att den fördjupade utredningen om ridsportsverksamhet i Karlstads kommun godkänns. Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram formerna för ett nytt anläggningsstöd för ridklubbar med ridskola och en egen anläggning, samt arbeta in ett sådant anläggningsstöd i budgetäskandet för perioden 2021–2023.

Dnr KFN-2017-336 Dpl 62


Kontaktpersoner:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden
054-540 29 31
johanna.larsson@karlstad.se

Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör
054-540 24 52
mats.ahren@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från nämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.