Gå direkt till innehåll
Kultur- och fritidsnämnden i korthet 12 december

Pressmeddelande -

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 12 december

På kultur- och fritidsnämndens möte 12 december beslutades bland annat om ett antal kommunala stöd till kulturinstitutioner för 2019, om inriktningen för den nya verksamheten på Kronoparken, återrapportering om Orrholmens parklek samt en rapport om att starta fler allaktivitetshus.

Fokus på barn och unga inom den nya verksamheten på Kronoparken 

Den nya verksamheten på Kronoparken ska i första hand fokusera på målgruppen barn och unga. Samlokaliseringen på Kronoparken är en viktig satsning för Karlstads kommun och för Kronoparken. Där kommer gemensam verksamhet bedrivas i den nya organisationen med målet att arbeta för en bättre hälsa, ökad sysselsättning, ökad bildning och ökad trygghet. Arbetets ansats är det preventiva perspektivet och därför är fokus på barn och unga en viktig del. Målgruppen vuxna kommer dock fortfarande att få utrymme, trots att fokus ligger på barn och unga då det även finns en vinning i att arbeta med den äldre målgruppen.

Dnr KFN-2018-441 Dpl 01

Beslut om kommunala stöd till kulturinstitutioner 2019

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om sammanlagt närmare 20 miljoner kronor i kommunalt stöd till följande kulturinstitutioner i Karlstad för år 2019:

  • Värmlands Museum: 500 000 kronor. (Dnr KFN-2018-98 Dpl 46)
  • Wermland Opera: 13 779 000 kronor. (Dnr KFN-2018-84 Dpl 46)
  • Värmlandsteatern: Verksamhetsbidrag på 936 500 kronor, särskilt stöd för teaterskolan på 250 000 kronor samt ett hyresstöd för Tempelriddaren 2019 (Dnr KFN-2018-410 Dpl 46)
  • Gjuteriet: 1 123 000 kronor. (Dnr KFN-2018-405 Dpl 46)
  • Föreningsarkivet i Värmland: 392 000 kronor, stöd till del av hyran för Arkivcentrum 2019 avsätts också med 735 000 kronor. (Dnr KFN-2018-409 Dpl 46)
  • Studieförbunden: 2 622 000 kronor. (Dnr KFN-2018-115 Dpl 46)

Politiskt initiativ från majoriteten - Starta flera allaktivitetshus

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat om en utredning kring vilka möjligheter det finns att utveckla parklekarna på Rud och Våxnäs till allaktivitetshus. Nämnden ville få reda på kostnader för drift och investering samt vilken effekt det kan tänkas ge på området. Fritidsförvaltningens tjänsteyttrande godkänns som svar på utredningen om att utveckla parklekarna på Våxnäs och Rud till allaktivitetshus.

Dnr KFN-2018-156 Dpl 47

Politiskt initiativ från majoriteten - Förnyad parklek på Orrholmen – återrapport

Den 10 juni 2014 inkom den politiska majoriteten i Karlstads kommun med ett politiskt initiativ angående utformningen av den nya parkleken på Orrholmen. I det politiska initiativet uppdrog majoriteten åt kultur- och fritidsförvaltningen att i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen arbeta in en byggnad för inomhusaktiviteter inom ramen för de medel som budgeterats för parkleken på Orrholmen. Utformningen av det nya aktivitetshuset/parkleken på Orrholmen går i linje med de önskemål som majoriteten pekade på i sitt initiativ. Utemiljön består av grillplats, en liten kiosk, uthyrning av kanoter, en stor lekdel för aktiv lek och en vattenlek. Det finns också ett hönshus där besökarna kan delta i att mata hönsen och samla in äggen. Byggleken är till stora delar liknade den gamla byggleken. Ett aktivitetshus med verkstad, samlingslokaler och kontor för personalen är byggt som ett hjärta i området. Kultur- och fritidsförvaltningen godkände återrapporteringen.

Dnr KFN-2016-329 Dpl 47


Kontaktpersoner:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 054-540 29 31
E-post: johanna.larsson@karlstad.se

Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör
Telefon: 054-540 24 52
E-post: mats.ahren@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.