Gå direkt till innehåll
Kronoteket – vinnare av Karlstads kommuns Arkitekturpris 2020

Pressmeddelande -

Kronoteket – vinnare av Karlstads kommuns Arkitekturpris 2020

Allaktivitetshuset Kronoteket på Kronoparken får 2020 års Arkitekturpris. Huset innehåller både bibliotek och fritidsgård samt ett flertal aktiviteter för barn och unga. Ett hedersomnämnande tilldelas fastigheten Tingvallastaden 3:14 som ligger på Östra Torggatan 20.

– Arkitekturpriset har delats ut sedan 1986 för att belöna byggnader som står för god arkitektur med höga estetiska kvalitéer, samtidigt som boende och brukare får glädjas åt en byggnad som fyller sin funktion på att bra sätt. Kronoteket lyckas uppfylla dessa krav och har alla förutsättningar för att bli den samlingspunkt i Kronoparken som den är tänkt att bli, säger Erik Nilsson, (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden.


Fokus för verksamheten i Kronoteket är barn och unga där aktiviteterna bygger på frivillighet, delaktighet och personlig utveckling med besökaren i centrum. De nya lokalerna innebär en ökad samverkan mellan verksamhetsgrenarna men också helt nya möjligheter till extern samverkan. Verksamhetens har som målsättning att vara ett nav för kultur-och fritidsverksamheten i stadsdelen.

Juryns motivering

”Med ’Kronoteket’– ett allaktivitetshus med bibliotek och fritidsgård, har Karlstad fått en uttrycksfull byggnad som på samma gång medverkar till att tydliggöra Fröding Arenas éntre vid gång- och cykelstråket Kronokroken som med en karaktärsfull gestaltning skapar ett nytt besöksnav i direkt anslutning till Kronoparkens centrum. Byggnaden har lyckats uppnå höga arkitektoniska, miljömässiga och sociala kvalitéer på ett föredömligt sätt.”

Priset delades ut på plats utanför Kronoteket där representant för beställaren, Jonas Haglund, teknik och fastighetsförvaltningen, tog emot utmärkelsen tillsammans med arkitekten för projektet Astrid Prinzler, Tengbom arkitektkontor. För att bistå prisutdelaren Erik Nilsson deltog även förste vice ordförande Håkan Holm Alteblad (S) och andre vice ordförande Magnus Resare (M).

Hedersomnämnande för renovering

Senare samma dag tog Lars Johnsson, Tingvalla Fastigheter emot ett hedersomnämnande för renoveringen av fastigheten Tingvallastaden 3:14, Östra Torggatan. Arkitekt för detta projekt var Johnny Ivarsson, Hammarö.

Juryns motivering

”Förändringen av en äldre och bedagad byggnad i Karlstads centrum har genomförts på ett förtjänstfullt sätt genom att de ursprungliga våningsplanen renoverats samtidigt som nya centralt belägna bostäder tillskapats i den nya påbyggnaden. Påbyggnaden har hittat en välavvägd balans mellan anpassning till byggnadens äldre kararktärsvärden och samtida utformning.”

Mer information:

Henrik Sjöberg, stadsarkitekt, telefon: 054-540 46 23

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

Ämnen

Taggar

Regioner