Gå direkt till innehåll
Kort från barn- och ungdomsnämnden 27 januari

Pressmeddelande -

Kort från barn- och ungdomsnämnden 27 januari

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 27 januari.

Uppföljning av intern kontrollplan – avgiftsfri skola vid profiler och elevens val

I uppföljningen av internkontrollplanen 2019 föreslogs en granskning av vilka eventuella kostnader som finns inom kommunens musikprofil, hockeyprofil och samtliga elevens val.

Enligt skollagen får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. I Karlstads kommun har barn- och ungdomsnämnden beslutat att skolan ska vara avgiftsfri och att varje skola ska täcka alla kostnader som förknippas med utbildningen.

Förvaltningen har nu gjort en uppföljning som tydliggör vilka faktiska kostnader som finns för profiler och elevens val. Uppföljningen visar att musikklass och hockeyklass inte innebär några extra kostnader för eleverna än vad skollagen och nämnden tillåter.

När det gäller elevens val är det upp till varje rektor att besluta vad som erbjuds. Samtliga rektorer som idag erbjuder elevens val där det krävs utrustning får i uppdrag att se över så det sker i enlighet med nämndens beslut kring avgiftsfri skola.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

  1. Uppföljning av internkontrollplan 2019 gällande avgiftsfri skola inom profiler där utrustning krävs godkänns.
  2. Reviderad riktlinje om avgiftsfri skola godkänns.
  3. Utbildningschef grundskola får i uppdrag att säkra att nämndens beslut gällande avgiftsfri skola efterlevs.

Ansvarig handläggare:
Lena Huldén, utredare, 054-540 87 02

Översyn av befintligt avtal för hockeyprofil

På Rudsskolan och Ilandaskolan erbjuds profilklass hockey som innebär att elever kan träna ishockey under skoltid inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Totalt finns 150 elever i hockeyklass i årskurs 7-9.

Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att se över det befintliga avtalet med Färjestads BK och bedömer att delar avtalet behöver revideras. I samband med det ska tjänsten inom idrott och hälsa inriktning hockey upphandlas.

Tjänsten innebär att tillhandahålla hockeyinstruktör för 150 elever inom ämnet idrott och hälsa samt att delta i aktiviteter på respektive skola för att stärka skolans arbete med läroplanens mål.

Ambitionen är att teckna avtal under 2021.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:
Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av tjänst inom idrott och hälsa inriktning hockey.

Ansvarig handläggare:
Lena Huldén, utredare, 054-540 87 02

För mer information kontakta:

Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82 
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdom, 054-540 39 82

Ämnen

Taggar

Regioner