Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kort från barn- och ungdomsnämnden

Det här var ett av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 13 februari.

Årsbokslut för 2018 godkändes av nämnden

Varje år genomförs ett bokslut för barn- och ungdomsnämnden där bland annat redovisning och uppföljning av verksamhetens mål, viktigare händelser och ekonomisk uppföljning tas upp. Bland de viktigare händelserna 2018 kan nämnas att antalet barn och elever fortsätter att öka i enlighet med visionen ”Livskvalitet Karlstad 100 000”. Det innebär bland annat att det finns ett stort behov av fler förskolor och skolor. Under läsåret 2018 har två nya förskolebyggnader och en mobil förskolebuss invigts, Fullriggaren och Lotsen. Hultsbergsskolan har renoverats och stod klar vid uppstarten av läsåret 2018/2019.

Att antalet barn och elever ökar innebär också ett större behov av att rekrytera personal. En ny plan för strategisk kompetensförsörjning arbetades fram 2018. Under året har HR-avdelningen genomfört fem rekryteringsdagar för förskola och skola samt en rekryteringsdag för kost och städ. En viktig del i kompetens-försörjningsarbetet är lönefrågan där lärare var en prioriterad grupp i löneöversynen.

Inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter har även stora satsningar genomförts med utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin och kommunens digitaliseringsplan. Tillgången till digitala verktyg har bland annat ökat markant i grundskolorna.

Barn- och ungdomsnämndens bokslut visar ett resultat på -19,0 miljoner kronor.

Beslut:
Bokslutsskrivelsen för barn- och ungdomsnämnden godkändes och lämnas vidare till kommunstyrelsen.

Ansvarig handläggare:
Christina Widén, ekonomichef barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 02

För mer information, kontakta:
Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.