Gå direkt till innehåll
Kommunstyrelsen i korthet den 4 juni

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen i korthet den 4 juni

Karlstads kommun bygger ny inomhusarena, utomhusarena och konstgräsplan på Sannafältet, samt en överbyggnad på Tingvalla isstadion. Kommunstyrelsen har tagit fram strategisk plan och en budget för 2020–2022 för Karlstads kommun där barnen prioriteras.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Nya arenor byggs på Sannafältet

Karlstads kommun blev år 2018 utsedd till Sveriges främsta idrottskommun av tidningen Sport och affärer. Idrottsföreningarnas verksamhet skapar gemenskap, vänner och minnen för livet samt en bättre hälsa. Behovet av nya idrottsarenor är stort i Karlstad. Därför har kommunen planerat för framtidens arenor där utövare och publik kan mötas i en spännande miljö.

Det blågröna styret samt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har kommit överens om att investera för idrotten. I en första etapp avsätter kommunen 510 miljoner kronor till investeringen samt cirka 28 miljoner kronor per år i framtida driftskostnader. I den första etappen bygger kommunen en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan på Sannafältet, samt en överbyggnad på Tingvalla isstadion. Projektet omfattar en flytt av de idrotter och föreningar som verkar på den befintliga Tingvalla IP och i Våxnäshallen, som främst berör friidrott, amerikansk fotboll och fotboll. Genom de nya arenorna och investeringarna kommer olika sporter att kunna utövas och få bättre förutsättningar än tidigare, på både bredd- och elitnivå.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bygga en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan på Sannafältet, samt en överbyggnad på Tingvalla isstadion. Detta sker i en första etapp genom att avsätta 510 miljoner kronor till investeringen samt cirka 28 miljoner kronor per år i framtida driftskostnader.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Strategisk plan och budget 2020–2022

Karlstads kommun styrs utifrån koncernens strategiska plan och mål som delas in i fyra målområden. Målområdena visar vad som är viktigt att prioritera för att koncernen ska nå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. Dessa områden är:

  • Karlstad ska vara en kommun för alla
  • Karlstad ska vara en kunskaps- och tillväxtkommun
  • Karlstad ska vara en miljösmart kommun
  • Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Den strategiska planen och målområdena ligger till grund för budgetarbetet.

I det blågröna styrets budgetförslag för 2020–2022 prioriteras barnen. 3,5 miljoner kronor läggs på att motverka psykisk ohälsa hos barn och på att hjälpa barn och ungdomar med utbildnings- och yrkesval. Fokus ligger på skola, vård och omsorg. Det rustas för bättre lärmiljöer – bland annat på Fredricelundsskolan, Färjestadsskolan och Orrholmsskolan. Budgeterat för de kommande åren ligger investeringar i bland annat skola och förskola på drygt 1,2 miljarder kronor.

Satsningen på projekten Tåg i tid och Oslo–Stockholm 2.55 fortsätter med syfte att förbättra tågförbindelserna och stärka Karlstads attraktivitet. Förutsättningarna för företagande i kommunen ska utvecklas med ett mer företagsvänligt arbetssätt. En effektiv integration där efterfrågad kompetens tas till vara ska också ses över.

I budgeten satsas även inom miljöområdet, bland annat genom att det byggs nya cykelvägar och skjuts till resurser för att skydda ekosystem med höga naturvärden. Ett arbete med en fördjupad översiktsplan för I2-skogen inleds för att stärka natur- och friluftslivet i området.

Karlstads kommuns budget 2019 är totalt cirka 5,1 miljarder kronor. Till 2020 tillförs nämnderna drygt 206 miljoner.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta det blågröna styrets förslag till strategisk plan och budget för 2020–2022. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar reservation mot beslutet, eftersom de har egna förslag.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Alexander Torin, Moderaterna, 0727-17 58 71
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Anders Tallgren, Socialdemokraterna, 070-001 88 66
Frida Pettersson, Centerpartiet, 070-001 61 19
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information kontakta:

Lovisa Lagneryd, lovisa.lagneryd@karlstad.se, 054-540 80 09

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.