Gå direkt till innehåll
Kommunen söker bonde och får

Pressmeddelande -

Kommunen söker bonde och får

Betande djur är ett fint inslag i stadsbilden och ger positiva miljövärden. Därför letar nu Karlstads kommun efter någon som vill arrendera kommunens mark för bete eller slåtter. Bland annat hoppas kommunen att ett gäng får ska beta på en gräsplätt på Kroppkärr.

Gräsplätten intill Kroppkärrssjön har tidigare år haft betande får och ängen bredvid slås med hästdragen slåtter. Genom att marken magras ur gynnas den biologiska mångfalden. Den här sommarsäsongen hoppas kommunen att hitta några som kan låta sina får beta här.

- Vi tror att det är väldigt uppskattat med betande djur intill våra bostadsområden och vi hoppas att någon lantbrukare ser det här som en bra markplätt, säger Amanda Andersson markförvaltare.

Förhoppning är att kunna få till några betande djur på marken till vår- och sommarsäsongen 2021 som även kan använda marken kommande säsonger.

Intresseanmälan

På karlstad.se/jordbruksarrende finns mer information om den mark som finns tillgänglig för jordbruksarrende. Det är både en markplätt på knappt en hektar på Kroppkärrs norra strand och även fyra hektar mark i Nyed. Planen är att kunna få ut mer mark för jordbruksarrende på sikt. Intresseanmälan kan göras för de marker som redan ligger ute på hemsidan men det går också att anmäla sitt intresse ifall en viss typ av mark skulle bli ledig i framtiden.

- Ibland får vi förfrågningar om mark för betande djur eller annan typ av jordbruk. Därför har vi valt att ta fram en e-tjänst för intresseanmälningar så att vi kan hitta nyttiga användningsområden för vår mark, säger Amanda Andersson.

Här hittar du mer information om jordbruksarrenden

För mer information kontakta:

Amanda Andersson, markförvaltare 054-540 45 61

(Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 070-001 06 62)

Ämnen

Taggar

Regioner