Gå direkt till innehåll
Kommunen och universitetet samarbetar för att lösa framtidens utmaningar

Pressmeddelande -

Kommunen och universitetet samarbetar för att lösa framtidens utmaningar

Forskarna i Almen är namnet på ett nytt samarbete mellan Karlstads kommun och Karlstads universitet. Vid det första kommande mötet i kvarteret Almen är det fokus på styrning och ledning i offentlig sektor. Kommunen står inför flera tuffa utmaningar och tillsammans med universitet hoppas man hitta lösningar på komplexa samhällsfrågor.

– Offentlig verksamhet har en del utmaningar som behöver hanteras och Karlstads kommun är givetvis inget undantag. Vi har en växande andel äldre och därmed ett ökat behov av välfärdstjänster, men vi står också inför stora pensionsavgångar med kompetensbrist som följd och ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Därför vill vi jobba mer evidensbaserat när vi ska fatta beslut i de här frågorna och då känns det självklart att vi vänder oss till den expertis som finns på universitetet, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samtalen i Almen ska ses som en brygga mellan teori och praktik och skapa bättre förutsättningar för att ta välgrundade beslut. Karlstads universitet närvarar med dess ledning och flera forskare.

– Forskarna i Almen är ett spännande koncept, som känns spänstigt. Tre forskare gör var sitt kärnfullt inlägg – den här gången om olika aspekter av styrning – åtföljt av samtal mellan politiker, forskare och tjänstepersoner från kommunen och universitetet, säger Patrik Larsson, prorektor vid Karlstads universitet.

Mötet i kvarteret Almen på kvällen den 13 februari är tänkt att bli ett återkommande event med ett tema för varje möte.

– Det här är ett initiativ från det grönröda styret och vi tror att de här träffarna ska ge oss inspiration, kunskap och inte minst utvecklar ett fruktbart samarbete med universitetet, säger Linda Larsson (S).

Kontaktpersoner:
Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande: 054-540 12 89
Ulrika K Jansson, kommundirektör: 054-540 00 00
Patrik Larsson, prorektor Karlstads universitet, 054-7000 15 53

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.