Gå direkt till innehåll
Klimatkontrakt 2030 – ett verktyg för förändring

Pressmeddelande -

Klimatkontrakt 2030 – ett verktyg för förändring

Städer och myndigheter från norr till söder kraftsamlar för klimatomtställning. Karlstads kommun, har som en av 23 städer och sex myndigheter, nu skrivit på sitt andra klimatkontrakt inom ramen för Viable Cities.

Den 8 december varje år signerar de medverkande aktörerna i Viable Citites ett klimatkontrakt. Vilket är ett verktyg för att tillsammans, kontinuerligt och långsiktigt höja ambitionerna i städernas klimatarbete. Klimatkontraktet redovisar parternas åtagande, året som gått och vad man ska fokusera på under nästkommande år.

- Syftet med klimatkontraktet är att tillsammans öka tempot i klimatomställningen i städer inom ramen för Agenda 2030. Samtidigt som vi bidrar till en fortsatt återhämtning och utveckling av svensk ekonomi i en tid som präglas av flera sammanlänkade kriser, förklarar Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

Karlstads kommuns klimatkontrakt

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 var det första för Karlstads kommun. Inriktningen var därför att beskriva nuläget vad avser klimatomställningen inom kommunen och ge en översikt över de styrprinciper och styrsignaler som tillämpas.

- Vi ser att kommunen har en viktig roll som facilitator för samverkan mellan företag, medborgare och föreningar för att öka möjligheten att kunna påverka. Inte minst genom de signalerna vi får nu när vi under 2023 har infört satsningen Lokalt klimatkontrakt, där företagen är väldigt positiva och lyfter behovet av insatsen och möjligheterna till samverkan.

Klimatkontraktet inför 2024 fokuserar på att utveckla kommunens egen organisationsförmåga för att arbeta med klimatmålet i alla styrprocesser. Men också med att fortsätta pröva nya arbetssätt för en snabbare klimatomställning och för att skapa förutsättningar för medborgarengagemang och inkludering i klimatomställningen.

Exempel från klimatkontraktet

Här nedan följer några exempel som är hämtade ur klimatkontraktet. Hela klimatkontraktet med utförligare information finns bifogat.

  • I maj 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om Energi- och klimatplan för kommunkoncernen, med tillhörande handlingsplan för åtgärder. Planen är den första i sitt slag, och kommer att utgöra ett mycket viktigt verktyg i arbetet med klimatomställning.
  • Under 2023 fortsatte också arbetet med Industriell urban symbios (IUC) där kommunen faciliterar ett nätverk med företag som ska undersöka möjligheter att dela på resursers mellan varandra.
  • Karlstad är också först ut i Sverige med att starta elevborgarråd för klimatet som fokuserar på att lyfta fram barn och ungas röst miljö- och klimatfrågor.
  • Karlstads kommun har upphandlat ett systemstöd (Svalna) för att visualisera klimatpåverkan från kommunorganisationens alla inköp av varor och tjänster och som kommer att ligga till grund för en pilotversion av klimatinvesteringsplanen.
  • Ett team som arbetar med tjänsteinnovation för klimatomställning har startats upp, samt ett så kallat systeminnovationsteam. Teamet har analyserat klimatomställningen från ett systemperspektiv och gett förslag på inriktningar och insatser för olika aktörer och grupperingar.
  • Ett utbildningskoncept för utbildning av förtroendevalda inom klimat och miljö har tagits fram för att ge verktyg och inspirera till handling inom respektive nämnds och styrelses verksamhet. Merparten av alla nämnder och bolag har redan genomfört utbildningen.

Kontaktpersoner:
Linda Larsson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun, tfn 054-540 12 89.
Charlotte Wedberg, projektledare Klimatneutrala Karlstad 2030, Karlstads kommun, tfn 054-540 69 96.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Helena Wassén

Helena Wassén

Kommunikationsstrateg Miljöförvaltningen 054-540 64 64

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.