Gå direkt till innehåll
Illustration av hur den nya gång- och cykelbron ska se ut.
Illustration av hur den nya gång- och cykelbron ska se ut.

Pressmeddelande -

Klartecken för gång- och cykelbro mellan Råtorp och Färjestad

Igår antog Karlstads kommun en entreprenör för den planerade cykelbron över Klarälven i höjd med Löfbergs arena. Det innebär att det nu står klart att bron kommer att bli verklighet och byggstart kan bli redan till hösten.

Den nästan 290 meter långa bron är en satsning för att göra Karlstad till en attraktivare och mer tillgänglig cykelstad.

- Det känns väldigt bra att bron nu är inom räckhåll. Vi tror att det här kommer uppmuntra fler att cykla när det blir närmare till olika målpunkter och ge positiva effekter för både klimatet och folkhälsan, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Trafikverket står för halva kostnaden

Karlstads kommun har tidigare beviljats 20 miljoner kronor i stadsmiljöbidrag från Trafikverket för att finansiera halva bron. Men efter att anbuden blev för dyra avbröt kommunens upphandlingen 2019. I år ansökte kommunen igen och beviljades stadsmiljöbidrag på 35 miljoner kronor. Upphandlingen gjordes om och nu hamnade den vinnande entreprenören Westcon Entreprenad AB inom budgeten på 70 miljoner kronor. Så nu kan broprojektet fortsätta.

Nästa steg

Nu när entreprenören är utsedd kan både företag och kommunen börja planera sitt fortsatta arbete.

- För kommunen handlar det om att uppdatera de besiktningar och riskanalyser vi påbörjade 2019. Vi behöver också se över om musslorna vi flyttade har stannat på sin nya plats eller om vi behöver göra en ny insats, säger projektledare Stefan Prochazka på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Då antagandet av entreprenören precis blivit klart är det för tidigt att säga när det kan bli byggstart.

- Jag gissar att det kan bli aktuellt under hösten 2022 men entreprenören måste få en chans att göra en ordentlig planering innan vi kan säga säkert, säger Stefan Prochazka.

Om bron

Cykelbron ska bli 290 meter lång, den svänger lätt och har en varierad bredd på mellan 5,3 meter och 7,3 meter. Bron är tänkt att ge ett luftigt intryck med sidoräcken av nät och en körbana av ihålig gallerdurk. När man är där bron är som högst kommer man kunna ha näst intill fri sikt sex meter ner i älven genom gallerdurken.

Gallerdurken gör att mycket av den snö och regn som faller ner inte hamnar på gång- och cykelbanan utan åker rakt ner i älven. Något som gör det enklare att vinterväghålla. Men cykelbron kommer vara anpassad så att både mindre plogbilar och ambulans kan ta sig över. Dessutom är ungefär 25-30 centimeter av mittbanan tänkt att vara i tårplåt som inte är ihålig för att det ska vara enklare och skonsammare för bland annat hundar att gå på bron.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, tfn 054-540 12 78

Stefan Prochazka, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 66 81

(Annica Granlund, kommunikationsstrateg, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 68 66)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.