Gå direkt till innehåll
Karlstadsbornas idéer i fokus i Wennbergsparkens nya utformning

Pressmeddelande -

Karlstadsbornas idéer i fokus i Wennbergsparkens nya utformning

En ny specialritad lekplats med Klarälvens flottning som tema, grillplats, sittplatser under tak, nya träd, upprustad fontän, nya sittplatser och planteringar. Det är några av inslagen i den nya gestaltningen av Wennbergsparken som presenterades idag.

Under de senaste åren har Wennbergsparken till stora delar varit en arbetsplats eftersom kommunen har lagt ner en dagvattenledning och behövt använda del av ytan i bygget av Vikenförbindelsen.

· Eftersom parken blivit så påverkad ville vi passa på att ge den ett lyft nu när arbetena är klara. Vi har involverat Karlstadsborna så att de har fått vara med och påverkat utformningen. Så nu känns det extra spännande att kunna presentera vad av deras idéer som ska bli verklighet, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Karlstadsborna egna idéer

Under våren 2023 fick Karlstadsborna svara på en enkät om vad man vill göra i Wennbergsparken. 193 personer svarade på enkäten och det är deras svar som ligger till grund för den nya gestaltningen.

· En av de största förändringarna blir att den gamla lekplatsen kommer att byggas om utifrån temat Klarälven, Lustenbåtarna och flottningen av timmer. Det var en idé från dialogen som vi verkligen fastnade för och kommer att förverkliga. Lustenbåtarna tillverkades av Wennbergs mekaniska som låg här och parken är uppkallad efter så det passar ju väldigt bra, berättar Anders Tallgren (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Fler sittplatser och mer växtlighet

Wennbergsparken kommer innehålla tre områden med lite olika karaktär, som bygger vidare på det som redan finns i parken. I den norra delen av parken kommer fontänen att bevaras. Det blir ny tillgänglighetanpassad stenläggning, fler sittplatser, fler träd och plantering på utsidan av muren runt fontänen.

Gångstråket som går i mitten av parken kommer att bli av stenmjöl och kantas med blommande träd. Här kommer kommunen att sätta upp en stor pergola med bord och bänkar under tak.

· Fler sittplatser har varit det vanligaste önskemålet från Karlstadsborna så det tillför vi i alla delar av parken. Men det här väderskyddet blir det mest påtagliga tillskottet. Det kommer bli ljusslingor i taket så vi tror det kommer bli en väldigt mysig plats, särskilt kvällstid eller när det regnar, berättar Louise Thyberg, landskapsarkitekt på teknik- och fastighetsförvaltningen som gjort den nya gestaltningen.

I södra delen av parken behåller kommunen det befintliga utegymmet, träden, trädjuren och den öppna ytan där man kan leka eller ha picknick. Den största förändringar här bli den nya lekplatsen.

Tidsplan

Sommar 2024

Fontänen får nytt vattensystem för att återanvända och cirkulera vatten.

Sommar/höst -24

Stenläggning och nya möbler runt fontänen

Höst 2024

Lekplats

Höst och vår

Väderskyddade sittplatser

Vår 2025

Planteringar runt muren i norra delen av parken

Vår 2025

Ombyggnation klar

För mer information kontakta

Monika Bubholz (MP), ordförande teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 12 85

Anders Tallgren (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 10 45

Louise Thyberg, landskapsarkitekt teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 18 27

Johan Törebrand, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 10 47

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.