Gå direkt till innehåll
Ett bättre liv i solstaden är Karlstads kommuns nya vision.
Ett bättre liv i solstaden är Karlstads kommuns nya vision.

Pressmeddelande -

Karlstads nya vision: Ett bättre liv i solstaden

Nu har kommunfullmäktige beslutat om en ny vision för Karlstads kommun. Den nya visionen sammanfattas med orden Ett bättre liv i solstaden.

- Karlstad ska vara en attraktiv kommun där människor väljer att leva, arbeta, bo och utvecklas. Vi vill att livet i Karlstad ska vara bättre, och vi ska utgå från vad människor behöver för att kunna ha ett bra liv, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Visionen ger en gemensam bild av vår framtid och för att på lång sikt uppnå den finns konkreta mål och aktiviteter i kommunens strategiska plan.

- Karlstadsborna ska ha ett tryggt vardagsliv med närhet till arbete, fritid, vatten och grönska. Det ska finnas ett dynamiskt näringsliv och invånarna ska ha tillgång till ett stimulerande arbetsliv och bra utbildningsmöjligheter. Tillsammans bygger vi en mer hållbar kommun där vi säkrar resurser till välfärden, säger Linda Larsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Många har tyckt till
Den förra visionen, Livskvalitet Karlstad 100 000, visade riktningen för kommunens utveckling. Då vi snart väntas nå vårt mål att bli 100 000 invånare behövs en ny vision som visar vägen framåt. Totalt samlades det in 1300 synpunkter inför arbetet med att ta fram den nya visionen.

Alla synpunkter har gåtts igenom och ligger till grund för den nya visionen. Synpunkterna visar att många uppskattar Karlstad och värdesätter särskilt vattnet, naturen, solen, närheten till det mesta och de trevliga människorna som bor här.

- Vi ser att det är styrkor som många gärna vill behålla i framtidens Karlstad, säger Linda Larsson.

  Ett bättre liv i solstaden
  Ett bättre liv i solstaden syftar till att livet ska vara bättre i Karlstad oavsett i vilket skede i livet du befinner dig och det handlar om alla slags liv; näringsliv, arbetsliv, studentliv, familjeliv, nöjesliv, friluftsliv, pensionärsliv, stadsliv, lantliv och så vidare. 

  - Vem du än är – i alla livets skeenden – så ska Karlstads kommun jobba för att du har det bättre här. Är vi bättre än andra så kommer tillväxten att öka – och Karlstad fortsätta vara en plats där människor väljer att leva och bo, säger Per-Samuel Nisser.

   Solen är en annan viktig del i formuleringen i nya visionen. Solen är en välkänd och omtyckt symbol som inkluderar hela Karlstads kommun.

   Karlstads kommuns styrmodell består av tre delar - visionen, strategisk plan och värdegrunden. Visionen kommer, precis som tidigare, bestå av texter som formulerar och förklarar visionens olika delar. Texterna kommer att beslutas av kommunfullmäktige i maj.

   För mer information kontakta:

   Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-689 39 39.
   Linda Larsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, telefon 070-204 48 61.

   Ämnen

   Regioner