Gå direkt till innehåll
Maria Kjällström, skoldirektör på barn- och ungdomsförvaltningen
Maria Kjällström, skoldirektör på barn- och ungdomsförvaltningen

Pressmeddelande -

Karlstads kommuns skoldirektör utvald till Skolverkets nya råd för kompetensutveckling

Maria Kjällström, skoldirektör på barn- och ungdomsförvaltningen, är utvald till Skolverkets nya råd för kompetensutveckling, Rådet för professioner i skolväsendet. Rådet ska bland annat hjälpa Skolverket att hitta former för kompetensutveckling för landets förskollärare, lärare och rektorer.

- Jag är oerhört glad och stolt över att få möjlighet att bidra med värdefulla erfarenheter och goda exempel från hur vi arbetar här i Karlstads kommun och Värmland. Jag ser också fram emot att få ta del av goda exempel från kollegor runt om i landet, säger Maria Kjällström.

Handplockade ledamöter

Rådets 19 ledamöter kommer från hela landet. De är handplockade och företräder sin profession, skolans huvudmän samt universitet och högskolor. Två ledamöter företräder Skolverket, vars generaldirektör är rådets ordförande. Maria Kjällström och ytterligare en ledamot företräder kommunernas skolchefer. Hela rådet ska träffas några dagar vid totalt åtta tillfällen under året.

Rådets arbete

Skolverket har de senaste åren ringat in utvecklingsområden för skolan och kan bland annat konstatera att skolans huvudmän har svårt att attrahera nya medarbetare till sina verksamheter. Det finns också behov av att kunna erbjuda förskollärare, lärare och rektorer möjligheter att över tid fortsätta att utvecklas i sina yrken samt att erbjuda möjligheter att utvecklas i sin profession.

Resultatet av rådets arbete ska bland annat bidra till att skolor i hela landet får likvärdiga förutsättningar för kompetensutveckling och att höja kvaliteten i verksamheterna. Parallellt ska rådet sätta fingret på vad som behöver göras för att skolans yrken ska bli mer attraktiva.

– Förskolans och skolans medarbetare och chefer måste också känna att de har möjlighet till fortsatt kompetensutveckling genom hela yrkeslivet. Utmaningarna är desamma över hela landet. Vi behöver tillsammans komma fram till hur vi kan locka fler till lärarutbildningarna, öka intresset att arbeta i skolan och förbättra kvaliteten, säger Maria Kjällström.

Mer information:

Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltning, 054 - 540 39 82. maria.kjallstom@karlstad.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.