Gå direkt till innehåll
Karlstads kommun undersöker myggproblem

Pressmeddelande -

Karlstads kommun undersöker myggproblem

Sommaren 2018 fick Karlstads kommun in en del synpunkter om stickmygg i Skåretrakten. Därför inleds nu en myggstudie med hjälp av Biologisk Myggkontroll inom NEDAB. Syftet är att undersöka hur många mygg det är och vilka arter det rör sig om. Kommunen behöver även Karlstadsbornas hjälp att kartlägga var det finns myggproblem.

Studien leds av Jan Lundström, som är expert på stickmyggor och verksamhetsledare för Biologisk Myggkontroll inom NEDAB. Varannan vecka sätter kommunen upp fyra myggfångare i och omkring Skåre. Fällorna får sitta uppe i ett dygn och myggorna räknas av kommunen medarbetare och skickas vidare till Biologisk Myggkontroll som ser vilka arter det handlar.

- Vår förhoppning är att vi kan utreda hur myggsituationen ser ut i Skåre så vi vet hur vi ska hantera frågan framöver, säger Fredrik Nilson, avdelningschef för markavdelningen.

Hjälp och tips från Karlstadsborna

Mygginventeringen sträcker sig även utanför Skåreområdet och bygger då på en kombination av inkomna synpunkter och analyser av satellitscener för att hitta områden där larver av långflygande översvämningsmyggor kan utvecklas. Därför behöver kommunen Karlstadsbornas hjälp.

- Vi är tacksamma om de som upplever problem orsakade av stickmyggor skickar in information till oss via vår webb. Uppgifterna kommer vara viktiga för att kartlägga myggsituationen, säger Fredrik Nilson avdelningschef för markavdelningen.

Med start i mitten av nästa vecka kommer Karlstadsborna kunna lämna sina synpunkter i en karta på karlstad.se/myggstudie. Svaren kan lämnas fram till september. Det kommunen behöver veta är hur de upplevde situationen, hur de drabbats och när på dygnet problemen upplevdes. För att kunna utvärdera uppgifterna behövs även datum samt adress till platsen där de upplevde stickmyggproblemen.

Tre år för att få en rättvisande bild

För att få en heltäckande och rättvis bild av myggsituationen tar undersökningsfasen cirka tre år. Detta eftersom det ofta kräver tre års inventering för att täcka in merparten av den stora mellanårsvariationen hos stickmyggor. Först efter dessa tre år kommer kommunen ha ett underlag som visar på ett eventuellt åtgärdsbehov.

Röjning av sly ingen självklar lösning

En del Karlstadsbor har hört av sig och bett kommunen röja bort sly för att minska antalet mygg. Men det är enligt Jan Lundström som leder studien ingen bra lösning.

- Den stickmygga som ofta diskuteras när man pratar om översvämningsmyggor, Aedes sticticus, flyger väldigt långt och trivs bra även på öppna marker. Att röja sly och ta bort buskar hjälper därför inte för att bli av med problem som orsakas av denna art. Arter av skogsmyggor, som inte flyger så långt, kan dock påverkas om deras gömställen minskas genom borttagning av högt gräs, örter och sly. Vi måste därför veta mer om stickmyggorna i Karlstad innan man kan ta några genomtänkta beslut om några åtgärder, säger Jan Lundström.

Bilder som är tillåtna att använda finns bifogade.

För mer information kontakta:

Fredrik Nilson, avdelningschef för markavdelningen, tfn 054-540 70 96

Jan Lundström, Biologisk myggkontroll, tfn 070-569 00 23

jan.lundstrom@mygg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.