Gå direkt till innehåll
Karlstads kommun har beredskap för att ta emot fler patienter

Pressmeddelande -

Karlstads kommun har beredskap för att ta emot fler patienter

Karlstads kommun förbereder för att tillfälligt öppna upp fler platser på Resurscentrum för att avlasta Region Värmland som kan behöva använda sina platser på sjukhuset för de mest sjuka Covid-19 patienterna i Värmland.

-Om det blir en ökad Covid-19 smitta i Värmland kan sjukhuset komma att behöva fokusera på att ta hand om de mest sjuka Covid-19 patienterna. Det är viktigt att vi alla hjälper till och vi har därför valt att förbereda för att fler ska kunna få vård, säger Christian Holm Barenfeld, ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Till en början rör det sig om ett 40-tal extra platser. Platserna ska i första hand beläggas av patienter som Region Värmland anser är i behov av sjukhusvård men där behovet kan tillgodoses i den kommunala hälso- och sjukvården.

-Vi har i den kommunala hälso- och sjukvården inte tillgång till intensivvårdsplatser men vi har en hög kompetens och är vana vid att hantera även avancerad hälso- och sjukvård, säger Peter Nylander, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Karlstads kommun.

Förberedelserna för att öppna upp för fler platser har pågått under en tid och det har skett ett febrilt arbete för att få fram fler sängar, utrustning samt att rekrytera fler medarbetare med rätt kompetens för att kunna hantera avancerad hälso- och sjukvård i kommunal regi. I dagsläget finns det också god beredskap och tillräckligt med skyddsutrustning inom vård och omsorg i Karlstad om vi skulle få patienter med Covid-19.

-Nu krävs att vi alla bidrar för att våra gemensamma resurser ska användas på bästa sätt. Vi ska kunna säkerställa en god vård- och omsorg till våra invånare även i ett mer ansträngt läge. Vi vill som kommun göra allt vi kan för att bidra och ställer därför nu om verksamheten för att omgående kunna ta emot patienter som Region Värmland bedömer är utskrivningsklara, säger Christian Holm Barenfeld.

För mer information kontakta:

Christian Holm Barenfeld, ordförande vård- och omsorgsnämnden, telefon: 070-020 34 13, 070-621 08 21

Peter Nylander, verksamhetschef hälso- och sjukvård vård- och omsorgsförvaltningen Karlstads kommun, telefon 054-540 57 95

Linda Eklind, kommunikationschef vård- och omsorgsförvaltningen Karlstads kommun, telefon 054-540 55 77

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.