Gå direkt till innehåll
Karlstads kommun först i Sverige med ett elevborgarråd för klimatet

Pressmeddelande -

Karlstads kommun först i Sverige med ett elevborgarråd för klimatet

Barn och unga kommer genom undervisningen i de kommunala grundskolorna kunna påverka framtidens Karlstad. Målet? Skarpa förslag för att växla upp klimatomställningen och skapa framtidstro.

Under hösten fortsätter Karlstads kommun sitt omfattande klimatarbete genom ett elevborgarråd, där elever i årskurs 4–9 från samtliga kommunala grundskolor ges möjlighet att påverka framtiden. Arbetssättet är det första av sitt slag i Sverige och bakom initiativet står Karlstads kommun och den ideella föreningen Klimatklubben, som verkar för ökat klimatengagemang i samhället.

Vill ha nyfikna, modiga, demokratiska elever

– Många elever känner oro inför klimatkrisen och det här är ett sätt att öka elevernas påverkansmöjligheter i den här komplexa frågan. Vi vill genom ett aktivt elevinflytande i klimatfrågor skapa ett elevborgarråd där våra elever ges möjlighet att bli nyfikna, modiga karlstadsbor som känner hopp och handlingskraft inför framtiden, säger Johan Sjövall utbildningschef grundskola.

Under hösten kommer rektorer, pedagoger, skolpersonal och elever att utbildas för att få en gemensam kunskapsgrund om klimatet. På så vis ges rätt förutsättningar för eleverna att under våren ta fram konkreta, meningsfulla förslag till åtgärder.

Elever ger beslutsfattare åtgärdsförslag

Elever i alla skolor kommer att ta fram konkreta åtgärdsförslag för Karlstad inom en rad olika sektorer. Under våren arrangeras en stor elevdemokratiworkshop med två representanter från varje skola, där de sammanställda förslagen ska bearbetas och lämnas över till beslutsfattare.

– Detta är ett sätt att lyfta barn och ungas perspektiv, höja deras röst och så klart skapa framtidstro genom att lyssna till dem, ta deras oro på allvar och ge utrymme till deras idéer och lösningar. De har rätt att vara delaktiga i omställningen – enligt Parisavtalet. Tillsammans med Karlstads kommun ska vi ge barn och unga arenan för att påverka och vara med och skapa en bättre framtid, säger Emma Sundh, medgrundare av Klimatklubben.

Ska inspirera fler kommuner

Elevborgarrådet är del av ett omfattande miljö- och klimatarbete inom barn- och ungdomsförvaltningen på Karlstads kommun, som omfattar förskolan upp till årskurs nio. Projektet är en del i barn- och ungdomsnämndens uppdrag om att samverka med lokala föreningar för ökad hållbarhet, vilket förhoppningsvis kan inspirera fler kommuner runt om i Sverige

Kontakt för media

Kontaktperson Karlstads kommun

Johan Sjövall, utbildningschef grundskola
Telefon: 054-540 29 08
E-post: johan.sjovall@karlstad.se

Klara Perhamre, projektledare
Telefon: 054-540 38 15
E-post: klara.perhamre@karlstad.se

Kontaktperson Klimatklubben

Emma Sundh (Karlstad), journalist, föreläsare och medgrundare av Klimatklubben
Telefon: 070-090 15 77,
E-post: emma@klimatklubben.se

Maria Soxbo (Stockholm), journalist, föreläsare och medgrundare av Klimatklubben
Telefon: 070-759 42 35 
E-post: maria@klimatklubben.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.