Gå direkt till innehåll
Karlstads kommun anpassar verksamheten efter nya nationella restriktioner
Karlstads kommun anpassar verksamheten efter nya nationella restriktioner

Pressmeddelande -

Karlstads kommun anpassar verksamheten efter nya nationella restriktioner

Nu stänger även idrottshallar, bibliotek och isbanor som en konsekvens av de nya nationella restriktioner som regeringen meddelade på fredagseftermiddagen. Gymnasieskolorna förlänger undervisning på distans fram till och med den 24 januari 2021.

Regeringen har bestämt att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig omedelbart ska stängas fram till den 24 januari.

– Så fort beskedet kom på fredagseftermiddagen började vi gå igenom våra verksamheter i kommunens förvaltningar och bolag för att se till att vi följer de nya restriktionerna, säger Ulf Nyqvist kommundirektör.

Det här blir konsekvenserna i Karlstad:

 • Samtliga idrottshallar och gymnastiksalar stängs för privatpersoner. När det gäller föreningsbokningar avvaktar vi ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten. Information kommer att finnas på karlstad.se.
 • Allmänhetens åkning ställs in på samtliga platser, Norvalla ishall, Tingvalla isstadion och Löfbergs ICE Arena, skridskobanan i Mariebergsskogen och den nya isbanan på Stora torget.
 • Samtliga bibliotek stängs; Stadsbiblioteket och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka stängs fysiskt. Tillgång till dator och utskrifter kommer att finnas på Kontaktcenter i Bibliotekshuset samt på närbiblioteken via bokning. Observera att biblioteken fortsätter att erbjuda take-away-kassar för alla, boken-kommer–plus för riskgrupper och möjlighet att lämna tillbaka media utanför biblioteken. Bibliotekens e-tjänster utökas och nås via bibliotekvarmland.se.
 • Seniorernas hus, Fritidsknuten och parklekar stänger. Fritidsgårdarna och UNO ungdomens hus har sedan tidigare stängt. Fritidsledare arbetar mobilt i fält och ser också över hur utomhusaktiviteter kan genomföras.

– Vi har gjort vad vi har kunnat för att följa de nya restriktionerna och samtidigt se till att den verksamhet som är lagstadgad och nödvändig kan upprätthållas i någon form. Till exempel att personer som behöver låna dator för att till exempel söka jobb kan göra det. Vi försöker även att fortsätta vara ett stöd till barn och unga genom våra fritidsledare som jobbar i fält, säger Kristin Idskog, kultur- och fritidsdirektör.

 • På KBAB gäller samma rutiner som innan. Åtgärder i lägenheter som inte är akuta utförs endast om hyresgästen kan lämna lägenheten under tiden som arbete pågår. Vid akuta åtgärder ska hyresgästen helst lämna lägenheten men om det inte är möjligt ska avstånd om minst två meter hållas. KBAB:s personal finns på plats på områdena och aktiviteter för hyresgäster genomförs utomhus och på ett corona-säkert sätt.
 • I Mariebergsskogen stänger kiosken och Naturum Värmlands bod. Parken är fortsatt öppen med de aktiviteter som man kan göra på egen hand utomhus.
 • Gymnasieskolorna förlänger undervisningen på distans till och med den 24 januari. Undantag gäller för gymnasiesärskolan, praktiska moment som inte kan skjutas upp, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.
 • Grundskolan, årskurs 7–9, övergick till distansundervisning sista dagarna på terminen. Hur undervisningen, vid terminsstart, kommer att se ut beror på vilka rekommendationer som myndigheterna ger längre fram. I nuläget är detta oklart.
 • Kulturskolan går över till distansundervisning i de delar som är möjligt. Övriga aktiviteter ställs in. Gäller till och med den 24 januari.
 • Öppna förskolan håller fortsatt stängt till den 24 januari.
 • Karlstadsrummet i Bibliotekshuset stänger till och med 24 januari. På karlstad.se/karlstadvaxer kan man ta del av alla planerade projekt och de projekt som är ute på samråd eller granskning. Även aktuell temautställning i rummet finns digitalt på karlstad.se/karlstadsrummet och hela Bibliotekshuset hålls stängt på helger.
 • Sola byggåterbruk och Solareturen håller butiker stängda tills vidare.
 • Mötesplats Tingvalla håller öppet utifrån de rekommendationer som gäller.
 • Jobbcenter tar endast emot bokade besök.

Kontaktcenter och återvinningscentraler öppna

Kontaktcenter i Bibliotekshuset har öppet som vanligt, men Karlstadsborna uppmanas att om möjligt använda telefon, webb eller appen Mitt Karlstad för att kontakta oss.

Karlstads Energi håller återvinningscentralerna öppna som vanligt. De åtgärder som genomförts, begränsat antal bilar på ramperna och uppmaningar att sprida ut besöken till vardagar, gör att Karlstadsborna kan lämna sitt grovavfall på ett smittsäkert sätt.

När det gäller julklappspapper och andra förpackningar från jul lämnas dessa enklast på någon av de obemannade återvinningsstationerna i kommunen

Hårdare krav på hemarbete

Redan idag jobbar många hemifrån av kommunens 7 500 anställda, men det har funnits viss möjlighet att växla mellan hemmet och kontoret. Från och med måndagen den 21 december gäller att samtliga medarbetare som inte behöver vara på arbetsplatsen ska jobba hemifrån.

Kontaktpersoner:

Kristin Idskog, kultur- och fritidsdirektör, kristin.idskog@karlstad.se , 054-540 48 09.

Birgitta Larsson, skoldirektör gymnasiet, birgitta.larsson@karlstad.se , 054-540 13 64

Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdom, 054-540 39 82.

Katarina Lindström, kommunikationsdioktör, 070-565 99 37.

Ämnen

Taggar

Regioner