Gå direkt till innehåll
Karlstads kommun är först i Sverige med ett elevborgarråd för klimatet – nästan 1000 förslag från elever lämnades in

Pressmeddelande -

Karlstads kommun är först i Sverige med ett elevborgarråd för klimatet – nästan 1000 förslag från elever lämnades in

Under våren har alla elever i de kommunala grundskolorna fått lämna in förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart. Det har skett inom arbetet Elevborgarråd för klimatet som är ett koncept som Karlstad är först i Sverige med.

Det kom in hela 967 förslag som eleverna med hjälp av miljöexperter i kommunen har bearbetat och sammanställt till 67 skarpa förslag som nu ska lämnas över till beslutsfattare i kommunen.

- Förslagen vi fått in är kloka, skarpa och visar på en hög kunskap i ämnet, men framför allt är de uppfodrande, tydliga och kräver en förändring. Eleverna har också understrukit hur viktigt de tycker det är att vi vuxna lyssnar på dem, inkluderar dem och att detta är något som sker på riktigt, säger Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Karlstads kommun.

I slutet av maj kommer förslagen att skickas vidare till kommunstyrelsen, berörda nämnder och bolag i Karlstads kommun.

- Det är helt fantastiskt att se elevernas engagemang och jag är väldigt imponerad över deras kloka och klimatsmarta förslag, säger Linda Larsson, ordförande i kommunstyrelsen i Karlstads kommun.

Vad handlar förslagen om?

Flest förslag finns inom området transporter där eleverna på olika sätt vill göra det ekonomiskt gynnsamt att välja andra färdsätt än bilen. De vill också se renare luft, satsningar på biologisk mångfald och att naturen ska få ta plats i form av parker och grönområden. För att göra det enklare att göra rätt har de också många spännande förslag på appar och utmaningar.

Förslagen har rört både stort och smått – från gratis kollektivtrafik till mer klimatsmart mat, klädbytardagar och odling på den egna skolan. Självklart finns det också förslag om solceller på Solstaden Karlstads kommunala byggnader.

Hur har arbetet gått till?

Arbetet startade med ett klimatlyft med utbildningar för chefer och medarbetare i skolor och förskolor för att skapa en gemensam kunskapsgrund. I januari startade elevernas arbete med att ta fram förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö och klimatsmart. Till sin hjälp hade de åldersanpassade inspirationsblad, en inspirationsfilm och faktaunderlag.

Eleverna arbetade utifrån två frågeställningar:

  • Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm? 
  • Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

De nästan 1 000 förslagen bearbetades och sammanställdes sedan till 67 skarpa förslag under en stor elevdemokratiworkshop i april där elever från mellan- och högstadieskolorna i Karlstads kommun deltog.

Om Elevborgarråd för klimatet

Elevborgarråd för klimatet är en del i barn- och ungdomsnämnden i Karlstads kommuns uppdrag om att samverka med lokala föreningar för ökad hållbarhet. Projektet sker i samverkan med Emma Sundh och Maria Soxbo, medgrundare av den ideella föreningen Klimatklubben.

Elevborgarrådet är inspirerat av konceptet medborgarjury som används för att fler ska få komma till tals och fler erfarenheter och förutsättningar ska kunna vägas in när beslut fattas. Det skapar möjligheter till en mer rättvis klimatomställning.

Många elever känner oro för miljön och Elevborgarådet är ett sätt att skapa framtidstro och ge barn och unga möjlighet att påverka Karlstads kommun till en mer miljö- och klimatvänlig framtid.

Mer information

skola.karlstad.se/elevborgarrad finns förslagen och allt material kring Elevborgarrådet.

För mer information kontakta:

Klara Perhamre, miljöstrateg barn- och ungdomsförvaltningen Karlstads kommun,
klara.perhamre@karlstad.se, 070 – 001 82 04

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.