Gå direkt till innehåll
Karlstad - Sveriges kompetenscentrum inom samhällssäkerhet

Pressmeddelande -

Karlstad - Sveriges kompetenscentrum inom samhällssäkerhet

– Vi vill bidra till att stärka Sveriges beredskap, det finns mycket kunskap här, säger Linda Larsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Intresset var stort när Karlstads kommun under måndagen bjöd in till Samhällssäkerhetsdagen 2023. På plats för att snacka samhällssäkerhet och lära av varandra fanns representanter från flera olika myndigheter, politiker, region, civilsamhälle och näringslivet.

De 130 deltagarna var överens om att här finns kunskapen, förmågan och rätt förutsättningar. Karlstad är ett kompetenscentrum inom samhällssäkerhet.

– Helt fantastiskt roligt att mötas av ett sådant här starkt engagemang. Det här ligger helt rätt i tiden, det känns ”stärkande” med en sådan här kraftsamling, säger Linda Larsson (S).

Samhällets sårbarhet har ökat som en konsekvens av bland annat klimatförändringar, globala försörjningskedjor och digitalisering. Samtidigt har situationen i vår omvärld påverkat det säkerhetspolitiska läget. Sverige satsar och investerar inom området och konkurrensen om personal med kompetens inom civil beredskap och totalförsvar har ökat.

Genom att sätta på sig ledartröjan vad gäller samhällssäkerhet vill Karlstad kunna bidra till hela Sveriges försvars- och krishanteringsförmåga, bland annat genom kompetensförsörjning.

– Vi vill stärka befintliga aktörer och utbilda fler inom det här området, säger Linda Larsson (S).

Öka attraktionskraften och bidra till kompetensförsörjningen

I Karlstad finns lång erfarenhet och betydande kunskap inom civil beredskap, samhällsskydd och ledarskap. Här finns flera statliga myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet, samtidigt som Karlstads universitet har en tydlig profilering kring cybersäkerhet, klimat och riskhantering.

– Det finns även många företag i vår region som jobbar med just samhällssäkerhet. Det är en viktig del av vårt uppdrag är att kommunicera hur mycket kompetens det finns här, Karlstad gör skillnad för Sveriges beredskap och säkerhet, säger Linda Larsson (S).

Det starka samarbetet i regionen mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv genererar driv och innovationskraft. Sverige kommer inom de närmsta åren att genomföra en avsevärd satsning inom det militära och civila försvaret.

– Vi tar nu rollen att ytterligare utveckla Karlstad som ledande inom samhällssäkerhet. Tillsammans skapar vi nya möjligheter för näringslivet, ökar attraktionskraften och bidrar till kompetensförsörjningen, avslutar Mats Jensen, strateg och projektledare för konferensen.

För mer information kontakta:

Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-204 48 61.
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, telefon 070-020 82 98.
Mats Jensen, strateg, telefon 070-621 54 70.
Emelie Wastelius, kommunikationsstrateg, telefon 070-001 89 90.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.