Gå direkt till innehåll
Karlstad ska stärkas som Sveriges andra säkerhetscentrum efter Stockholm

Pressmeddelande -

Karlstad ska stärkas som Sveriges andra säkerhetscentrum efter Stockholm

Karlstad vill bidra till att stärka Sveriges beredskap och arbetar nu för att ytterligare utveckla Karlstad som centrum för samhällssäkerhet och civilt försvar. Karlstad och regionen har lång erfarenhet av verksamheter inom samhällssäkerhet och hög kompetens på området.

– Vi har bra förutsättningar i Karlstad och är övertygade om att den kompetens vi har kan bidra till att stärka Sveriges beredskap. Vi arbetar för att få fler myndigheter och företag inom området samhällssäkerhet lokaliserade till Karlstad, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stockholmsregionen är Sveriges självklara centrum för statens olika insatser för att värna medborgarnas säkerhet och att förebygga och hantera olika typer av risker. Men för att minska sårbarheten i samhället bör viktiga samhällsfunktioner finnas på flera platser. Här har Karlstad kapacitet att utvecklas som Sveriges andra säkerhetscentrum efter Stockholm.

– Just nu utreds frågan om en ny myndighet för psykologiskt försvar och vi ser gärna att den placeras i Karlstad. Här finns både forskning inom området och möjlighet till nära samverkan med både MSB, Försvarshögskolan och andra myndigheter, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kompetenscentrum inom samhällsskydd och säkerhet

Idag finns en stark kompetens och en bra början till ett samlat kluster för samhällsskydd och säkerhet i Karlstad och Värmland. Flera myndigheter inom säkerhetsområdet har verksamhet i regionen: Rekryteringsmyndigheten,

Försvarshögskolan, MSB och Elsäkerhetsverket.

Även utbildning och forskning inom samhällssäkerhet är stark. Forskare från Försvarshögskolan i Karlstad ingår i den forskargrupp som beviljats 6,5 miljoner kronor från MSB för projektet ”Informationspåverkan, sårbarheter och motåtgärder” i konkurrens med 24 andra forskargrupper i landet. Karlstads universitet har forskning inom området cybersäkerhet med internationell anknytning och har Centrum för klimat och säkerhet samt Centrum för personsäkerhet.

Steg framåt för att stärka Karlstad som centrum för samhällssäkerhet.

Karlstads kommun arbetar nu aktivt för att den nya myndigheten för psykologiskt försvar placeras i Karlstad.

Vi ser också gärna att:

– vi blir kompetensnod till ett nationellt cybersäkerhetscenter.

– att MSB:s ledning flyttar till Karlstad och fler delar av verksamheten som idag finns i Stockholm.

– att Försvarshögskolans nya Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet utökar sin verksamhet i Karlstad.

– Eftersom MSB:s katastrofförråd och EU:s centralförråd finns i Kristinehamn ser vi gärna att Karlstads flygplats används för transporter av materiel, som komplement till Örebro.

– att civilöverbefälhavaren för Militärregion Väst placeras i Karlstad.

Karlstads kommun arbetar också tillsammans med Region Värmland, Region Örebro, Karlskoga och Kristinehamns kommuner med återetableringen av Försvarsmakten och utvecklingen av totalförsvaret, där hela regionen vill bidra med sin kompetens. Vi har ett strategiskt läge mellan Stockholm och Oslo och därför god kapacitet att nå stora delar av Sveriges befolkning.

Kontaktpersoner:

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 070-689 39 39. Linda Larsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, tel 070-204 48 61.

Frida Pettersson (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande, tel 070-001 6119.

Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, tel 070-020-82 98.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.